Construction Equipment Suomi

Volvo Construction Equipmentin myynti lisääntyi ja kannattavuus parani vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä

Myynti ja toimitukset lisääntyivät kaikilla alueilla Kiinaa lukuun ottamatta vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä – tätä tuki palvelujen ja sähkökäyttöisten minikoneiden myynnin kasvu monilla keskeisillä markkina-alueilla.

Kiinan markkina-alueen laskun jatkumisesta huolimatta Volvo Construction Equipment (Volvo CE) pitää yllä vakaata kasvuaan etenkin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Amerikassa tehtyjen suurten infrastruktuuri-investointien sekä palvelumyynnistä saatujen tulojen kasvun ansiosta. Kiinan tämänhetkinen lasku johtuu kaivukoneiden kysynnän hiljenemisestä markkina-alueella viime vuoden suurien myyntimäärien jälkeen sekä rakennus- ja infrastruktuuri-investointien yleisestä vähenemisestä alueella.

Vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä nettomyynti kasvoi 5 % ollen 21 812 milj. (20 810) Ruotsin kruunua. Valuuttakurssien muutokset huomioiden nettomyynti lisääntyi 2 %, josta koneiden nettomyynti säilyi tasaisena ja palvelumyynti kasvoi 14 %. Lähinnä Kiinan markkinoiden hiljenemisen vaikutuksesta globaali tilausmäärä pieneni 24 % ja toimitukset vähenivät 18 % viimeisellä neljänneksellä.

Koko vuoden 2021 nettomyynti oli 92 031 milj. Ruotsin kruunua – kasvaen edellisen vuoden 81 453 miljoonasta kruunusta ja toimien merkkinä siitä, että globaalit markkinat jatkavat elpymistään vuoden 2020 häiriöiden aiheuttaman romahduksen jälkeen. Liikevoitto kasvoi 12 228 miljoonaan (10 071) Ruotsin kruunuun, mikä vastasi 13,3 %:n (12,4 %) oikaistua käyttökatetta.

Markkinoiden kehittyminen

Euroopan markkina-alueella kasvu jatkui vakaana (27 %) infrastruktuuri-investointien suuren määrän ja vuokrakonesegmentin elpymisen ansiosta. Pohjois-Amerikan kasvua (23 %) tukivat investoinnit liikekiinteistöihin sekä vahva asuntorakentaminen, kun taas Etelä-Amerikan 65 %:n kasvu johtui pääasiassa raaka-aineiden vilkkaasta kysynnästä. Kiinassa, joka on maailman suurin rakennuskoneiden markkina-alue, laskua raportoitiin kuitenkin 1 %, kun taas muilla Aasian markkina-alueilla, etenkin Koreassa ja Kaakkois-Aasiassa, kasvua oli edelleen 19 %.

Matkalla kestävään tulevaisuuteen

Vuoden 2021 viimeisinä kuukausina Etelä-Koreassa sijaitsevalta tehtaalta toimitettiin Aasian markkina-alueen ensimmäinen 20-tonninen EC230 Electric -kaivukone – jälleen yksi etappi Volvo CE:n matkalla sähköiseen tulevaisuuteen. Yhtiön sähkökäyttöisten minikoneiden, ECR25 Electric -kaivukoneen ja L25 Electric -pyöräkuormaajan, myynti jatkui keskeisillä markkina-alueilla Volvo CE:n toimittaessa niitä viime vuonna 321 kappaletta. Myös uuden autonomisen sähkökäyttöisen konseptipyöräkuormaajan, Volvo LX03:n, esittely painotti yhtiön suuntautumista kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

"Covid-19-pandemian jatkuminen vaikuttaa toimialaan edelleen, ja sen lisäksi joudumme painimaan lisähaasteiden, kuten kuljetushäiriöiden, globaalin komponenttipulan ja kompuroivien toimitusketjujen kanssa", Volvo CE:n pääjohtaja Melker Jernberg sanoo.

"Omistautuneiden kollegoidemme, kumppaneidemme ja toimittajiemme ansiosta olemme kuitenkin onnistuneet ylläpitämään hyvää kannattavuutta ja ottaneet useita tärkeitä askeleita ponnistellessamme kohti hiilineutraalia rakennusteollisuutta. Parempi joustavuus, digitalisointi ja innovointi tuotteidemme ja palvelujemme parissa – sekä asettamamme tiukat tavoitteet paremman maailman rakentamiseksi – ovat yhdessä tuottaneet vakaan tuloksen vuodelle 2021."

Taulukko 1. Volvo Construction Equipment, nettomyynti markkina-alueittain, miljoonaa Ruotsin kruunua (SEK).

Nettomyynti markkina-alueittain

Neljäs neljännes

Koko vuosi

Milj. SEK

2021

2020

2021

2020

Eurooppa

7 631

6 038

29 524

23 191

Pohjois-Amerikka

4 077

2 814

16 583

13 020

Etelä-Amerikka

1 138

742

3 951

2 245

Aasia

7 269

9 978

36 427

39 095

Afrikka ja Oseania

1 696

1 239

5 546

3 902

Yhteensä

21 812

20 810

92 031

81 453

LISÄTIETOA

Anne Bast

Brändin markkinointi- ja viestintäjohtaja
Volvo Construction Equipment
Euroopan/kansainvälinen myyntialue
Sähköposti: anne.bast@volvo.com