Construction Equipment Suomi

Vakuuttava suoritus Volvo Construction Equipmentiltä toisella vuosineljänneksellä

Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Etelä-Amerikan kasvaneiden myyntimäärien ansiosta Volvo CE (Volvo Construction Equipment) kasvatti nettomyyntiään 13 % vuoden 2021 toisella neljänneksellä.

Vakuuttava suoritus Volvo Construction Equipmentiltä toisella vuosineljänneksellä - 01_2324x1200

Viime vuoden haasteista voimakkaasti toipumassa oleva yhtiö kasvatti myyntiään kaikilla markkina-alueilla vuoden 2020 samaan ajanjaksoon verrattuna – kaikkialla paitsi Kiinassa, jossa on ollut havaittavissa lievää hidastumista, huolimatta myynnin kasvusta vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Rakennustoiminnan vilkastuessa, asiakkaiden luottamuksen kasvaessa ja infrastruktuuriin tehtävien investointien lisääntyessä myös tilausmäärä on kasvanut 35 %. Kokonaisnettomyynti kasvoi 13 % toisella neljänneksellä ollen 25 839 milj. Ruotsin kruunua (22 876 vuoden 2020 toisella neljänneksellä) – palvelumyynnin 17 %:n kasvun tukemana. Valuuttakurssien muutokset huomioiden nettomyynti kasvoi kuitenkin 21 %. Aasiassa, maailman suurin rakennuskoneiden markkina-alue Kiina mukaan lukien, myynti oli vahvinta, mutta siinäkin oli 12 % laskua infrastuktuuriin tehtävien investointien vähentymisen takia. Aasiassa (ilman Kiinaa) kasvu jatkoi vahvistumistaan ja voimistui kaikilla keskeisillä markkinoilla, muun muassa Intiassa, Koreassa ja Kaakkois-Aasiassa. Oikaistu liikevoitto oli 3 374 milj. Ruotsin kruunua, hiukan suurempi kuin viime vuoden 3 108 miljoonaa, ja se vastasi oikaistua 13,1 %:n (13,6 %) käyttökatetta.

Asiakkaiden näkymien muuttuessa vakaammiksi ja investointien lisääntyessä useimmilla markkinoilla tilausmäärä kasvoi 35 %. Volvo-merkin tuotteiden tilaukset lisääntyivät merkittävästi, SDLG-merkin tuotteiden puolestaan vaatimattomammin mutta vakaasti Kiinan markkinan hidastumisen vaikutuksesta. Suurten ja keskikokoisten koneiden kysyntä säilyi vahvana ja suurempana kuin minikokoisten koneiden. Suurelta osin Euroopan sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikan, joista jälkimmäisessä toimituksissa oli 120 % kasvua edellisen vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna, myynnin kasvun seurauksena toimitukset lisääntyivät 5 % vuoden toisella neljänneksellä.

Markkina-alueiden kehittyminen

Kuluvan vuoden toukokuuhun mennessä asiakkaiden aktiivisuus oli voimakasta toimialan eri segmenteillä, joihin vaikutti erittäin positiivisesti määrien kasvu Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Etelä-Amerikan markkinoilla. Useimmissa Euroopan maissa elpyminen jatkui ja kasvua oli yksiköissä mitattuna 30 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, kun taas Pohjois-Amerikassa kasvua oli 35 % infrastruktuurin ja asuntojen rakentamistoiminnan ollessa vilkasta. Etelä-Amerikan markkinoilla koettiin suurin nousu (71 %) raaka-aineiden kasvaneen kysynnän seurauksena. Vahvasta alustaan huolimatta Kiinan vuosi alkoi heiketä toisella neljänneksellä hallituksen vähentäessä investointeja infrastruktuuriin.

Volvo CE:n pääjohtaja Melker Jernberg sanoi: "Innovointiin ja asiakkaiden menestymiseen sitoutumisemme ansiosta olemme tasoittaneet Kiinan markkinoiden hidastumista kysynnän vankalla kasvulla muilla keskeisillä alueillamme Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vaikka tasaisen elpymisen ylläpitäminen viime vuoden haasteiden jälkeen on edelleen tärkein tavoitteemme, olemme myös jatkaneet innovointimatkaamme esittelemällä tällä vuosineljänneksellä kiinnostavia uutuuksia, muun muassa ensimmäisen 50-tonnisen kaivukoneemme ja ensimmäisen polttokennojen testauslaboratoriomme."

Taulukko 1. Volvo Construction Equipment, nettomyynti markkina-alueittain, miljoonaa Ruotsin kruunua (SEK).

Nettomyynti markkina-alueittain Toinen neljännes Ensimmäiset kuusi kuukautta
Milj. SEK 2021 2020 2021 2020
Eurooppa 7 734 5 254 14 997 11 731
Pohjois-Amerikka 4 418 3 527 8 715 7 237
Etelä-Amerikka 857 422 1 531 981
Aasia 11 421 12 928 22 740 21 331
Afrikka ja Oseania 1 408 746 2 597 1 744
Yhteensä 25 839 22 876 50 581 43 023

 

LISÄTIETOA

Anne Bast

Brändin markkinointi- ja viestintäjohtaja
Volvo Construction Equipment
Euroopan/kansainvälinen myyntialue
Sähköposti: anne.bast@volvo.com