Construction Equipment Suomi

Volvo CE:n vahva suoritustaso jatkuu vuonna 2019

Markkinaosuuden kasvu Kiinassa ja Pohjois-Amerikan ja Euroopan vakaa kysyntä kasvattivat myyntiä 5 % koko vuoden osalta.

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) saavutti vuonna 2019 vaikuttavan suoritustason sekä ennätyksellisen taloudellisen tuloksen ja kasvatti markkinaosuuttaan Kiinassa, maailman suurimmalla rakennuskoneiden markkina-alueella. Yrityksen myynti kasvoi koko vuonna 5 % huolimatta vähäisestä myynnin laskusta viimeisellä vuosineljänneksellä.

Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä nettomyynti laski 3 % ollen 19 716 milj. (20 323) Ruotsin kruunua. Liikevoitto oli yhteensä 1 931 milj. (2 157) Ruotsin kruunua, mikä vastasi 9,8 %:n (10,6) käyttökatetta. Tulokseen vaikuttivat positiivisesti valuuttamuutokset, joiden arvo oli 113 milj. Ruotsin kruunua.

Koko vuoden nettomyynti kasvoi 5 % ollen 88 606 milj. (84 238) Ruotsin kruunua. Oikaistu liikevoitto kasvoi 11 910 miljoonaan (11 306) Ruotsin kruunuun, mikä vastasi 13,4 %:n (13,4) käyttökatetta.

Markkinoiden tilanne

Euroopassa kysyntä vilkastui viimeisellä vuosineljänneksellä ja kasvoi marraskuun loppuun mennessä 6 % Saksan, Italian, Ranskan ja Venäjän jatkuvan kasvun tukemana. Myös Pohjois-Amerikan markkinat kasvoivat suurten koneiden vilkastuneen kysynnän siivittämänä 6 % verrattuna vuoden 2018 samaan ajanjaksoon, kun taas Etelä-Amerikassa kasvua oli 17 % lähinnä Brasilian kasvun seurauksena. Ilman Kiinaa Aasian markkina-alueella oli laskua 11 % viime vuoteen verrattuna. Kiinan markkina-alue puolestaan kasvoi edelleen 8 % sekä kaivukoneiden että pyöräkuormaajien lisääntyneen kysynnän ansiosta.

Tilaukset ja toimitukset

Vuoden 2019 viimeisen neljänneksen aikana Volvo CE:n nettotilausmäärä kasvoi 6 % Kiinan ja Venäjän SDLG-merkkisten koneiden hyvän kysynnän seurauksena. Euroopassa tilausmäärä väheni 5 % Venäjän tilausmäärän voimakkaasta lisääntymisestä huolimatta. Jälleenmyyjien täydentäessä varastojaan Pohjois-Amerikan tilausmäärä lisääntyi 40 %. Aasiassa (ilman Kiinaa) tilausmäärä laski 17 %, kun taas Kiinassa se nousi 14 %. Volvo CE kasvattaa edelleen osuuttaan Kiinan pyöräkuormaaja- ja kaivukonemarkkinoista.

Toimitukset lisääntyivät vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä 4 %, jälleen Kiinan ja Venäjän SDLG-tuotteiden tilausmäärien kasvamisen ansiosta.

"2019 oli meille monella tasolla jälleen yksi hyvä vuosi", Volvo CE:n pääjohtaja Melker Jernberg toteaa. "Kasvatimme markkinaosuuttamme Pohjois-Amerikan suurten koneiden segmentissä, ja Euroopassa myynti, liikevoitto ja kassavirta kehittyivät suotuisasti. Aasiassa on ollut haasteensa, mutta Kiinassa olemme mieliksemme nähneet rohkaisevaa markkinaosuuden kasvua suurten kaivukoneiden ja pyöräkuormaajien osalta."

Vuoden 2020 helmikuussa Volvo CE alkaa vastaanottaa tilauksia sekä pyöräkuormaajien että compact-kaivukoneiden sähkökäyttöisistä versioista. Sarjatuotannon suunnitellaan alkavan vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä.

Nettomyynti markkina-alueittain
Neljäs neljännes
Koko vuosi
Milj. SEK
 2019 2018  2019  2018
Eurooppa 6 791  6 729 30 300  27 291
Pohjois-Amerikka
 3 300  3 836  17 404  15 575
Etelä-Amerikka
 617  605 2 532  2 304
Aasia 7 930  7 571 33 932  33 781
Afrikka ja Oseania
1 078  1 581 4 437  5 287
Yhteensä 19 716  20 323 88 606  84 238

Taulukko 1. Volvo Construction Equipment, nettomyynti markkina-alueittain, miljoonaa Ruotsin kruunua

LISÄTIETOA

Tiffany Cheng

Director, External Communications
Volvo Construction Equipment
Puh.: +32 499 56 68 47
Sähköposti: tiffany.cheng@volvo.com

Brian O’Sullivan

SE10
London
Puh.: +44 7733350307
Sähköposti: osullivan@se10.com