Construction Equipment Suomi

Kolme tärkeintä tarkkailtavaa telematiikan varoitussignaalia

Koneidesi liittäminen verkkoon on tehokas ensimmäinen askel kohti alhaisempia omistajuuden kokonaiskustannuksia. Tietoaineiston tarjoamien näkemysten avulla voit asettaa tavoitteita ja ryhtyä parannustoimiin alueilla, joilla on suurin vaikutus kokonaistuottavuuteesi. Mutta mistä aloittaa? Esittelemme 3 tärkeintä varoitusmerkkiä siitä, että koneidesi omistajuuden kokonaiskustannukset eivät ole vielä alimmillaan.

1. Koneesi ovat paljon joutokäynnillä tai odottelemassa

Jos asiakkaalla on esimerkiksi 637 tuntia odotusaikaa, 40 viikoittaisella työtunnilla jaettuna tämä tarkoittaa 16 viikon tuotantoaikaa. Se on suuri määrä hukattua aikaa, joka voitaisiin käyttää tuotantoon ja rahan ansaitsemiseen – polttoneste- ja huoltokustannuksista ja kuljettajien palkoista puhumattakaan! Korkeat joutokäynti- tai odotusajat tarkoittavat sitä, että työmaallasi olevien koneiden määrä ja kapasiteetti eivät vastaa tonnitavoitetta per tunti eivätkä tonnikohtaisia kustannuksia. SiteSimin kaltaisia työkaluja käyttämällä Volvo CE voi laskea sinulle sopivimmat toimintatavat, muun muassa kuljettajien ajamat reitit, tuottavuuden parantamiseksi ja omistajuuden kokonaiskustannusten alentamiseksi huomattavasti.

2. Polttonesteenkulutuksesi on hyvin suuri

Korkeat joutokäynti- ja odotusajat ovat yksi syy tarpeettomaan polttonesteenkulutukseen. Toinen syy on tehoton työskentely. Raskaalla kaasujalalla varustetut ja äkkinäisiä liikkeitä tekevät kuljettajat aiheuttavat hiuksianostattavat polttonestekustannukset. Koulutus auttaa kuljettajia kehittämään tuntuman siihen, miten paljon tehoa he tarvitsevat ja miten he välttävät pyörien sutimisen. Myös kokeneet kuljettajat hyötyvät kursseista, kuten Volvo EcoOperator -koulutuksesta, joka auttaa osallistujia suunnittelemaan työnsä mahdollisimman älykkäästi ja hyödyntämään uusien Volvo-koneiden uusimpia tehokkuutta parantavia ominaisuuksia. Investoinnit kuljettajien koulutukseen maksavat itsensä pian takaisin, minkä jälkeen kaikki niistä seuraava polttonesteen säästö menee suoraan viivan alle.

3. Kuljettajien ajotavasta kertovia varoituksia annetaan paljon

Ajotavasta kertovat varoitukset voivat koskea moottorin revittelyä tai väärän työskentelytilan käyttämistä tai jopa koneen ajamista vastuuttomalla tavalla. Polttonestekustannusten alentamisen lisäksi kuljettajien koulutus voi auttaa myös vähentämään kulumista tai jopa konevaurioita. Volvo jälleenmyyjineen tarjoaa monia erilaisia ja eritasoisia koulutusratkaisuja, jotka opettavat kuljettajille, miten koneella työskennellään tasaisesti ja tehokkaasti, jolloin kunnossapitokustannukset vähenevät huomattavasti pitkällä aikavälillä.

LISÄTIETOA

Anne Bast

Brändin markkinointi- ja viestintäjohtaja
Volvo Construction Equipment
Euroopan/kansainvälinen myyntialue
Sähköposti: anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com