Volvo Construction Equipment Finland Suomi

Kolme omistajuuden kokonaiskustannuksiin vaikuttavaa työkalua, jotka Volvon asiakkaiden pitäisi tuntea

Omistajuuden kokonaiskustannukset riippuvat paljon muustakin kuin koneen suunnittelusta ja laadusta. Koneen käyttäminen ja työskentelytavat vaikuttavat voimakkaasti kannattavuuteen. Seuraavilla kolmella työkalulla kaikki Volvon asiakkaat voivat alentaa käyttökustannuksiaan huomattavasti.

1. Insight-raportit

Volvon Insight-raportit – polttoainetehokkuuden raportit, kuntoraportit ja yhteenvetoraportit – tekevät monimutkaisten telematiikkatietojen tulkitsemisesta helppoa ja auttavat asiakkaita käyttämään näitä tietoja omistajuudeen kokonaiskustannustensa (TCO) parantamiseksi. Yksittäisiä koneita tai koko kalustoa varten laaditut raportit tarjoavat katsauksen polttoaineenkulutukseen, käyttöön, koneen hälytyksiin ja kuljettajan toimintatapoihin. Asiakkaat voivat nähdä yhdellä silmäyksellä koneistaan saamansa todelliset hyödyt ja päättää näiden tietojen avulla konkreettisista parannustoimenpiteistä.

SiteSim

2. SiteSim

SiteSim laskee optimaaliset järjestelyt asiakkaan työmaata varten odotusaikojen ja joutokäynnin minimoimiseksi ja omistajuuden kokonaiskustannusten laskemiseksi mahdollisimman alas. Materiaalityypin, kuormaus- ja tyhjennyspaikkojen välisen etäisyyden ja työmaan pinnanmuodostuksen (selvitetään 3D-droonimittausten ja valokuvien avulla) perusteella Volvo CE voi suositella ihanteellista määrää koneita ja niiden ihannekapasiteettia sekä optimaalisia ajoreittejä tunnissa käsiteltävien tonnien ja tonnikohtaisten kustannusten perusteella. Tällaisia työmaatutkimuksia tehdään säännöllisesti kaivosteollisuudessa, mutta vain Volvo CE pystyy tarjoamaan kattavia simulaatioita myös pienille ja keskikokoisille työmaille.

Simulaattorit

3. Kuljettajan koulutus

Volvo CE jälleenmyyjineen tarjoaa asiakkaille monenlaisia koulutusratkaisuja varmistaakseen sen, että kuljettajat työskentelevät mahdollisimman turvallisesti, tehokkaasti ja tuottavasti. Kokeneetkin kuljettajat hyötyvät koulutuksesta oppiessaan hyödyntämään täysimääräisesti Volvon uusimpia ominaisuuksia. Investoinnit kuljettajien koulutukseen maksavat itsensä pian takaisin polttoainesäästöjen, kasvaneen kokonaistuotannon ja alentuneiden kunnossapitokustannusten muodossa. Sen jälkeen kaikki menee suoraan viivan alle.

Maksimoi kannattavuutesi

LISÄTIETOA

Tiffany Cheng

Director, External Communications
Volvo Construction Equipment
Puh.: +32 499 56 68 47
Sähköposti: tiffany.cheng@volvo.com

Brian O’Sullivan

SE10
London
Puh.: +44 7733350307
Sähköposti: osullivan@se10.com