Construction Equipment Suomi

Uusi raportti paljastaa tavat parantaa koneiden tehokkuutta

Uusin lisä Volvo Construction Equipmentin Insight-raportteihin lupaa asiakkaille enemmän tietoa kaluston parempaa hallintaa ja työmaan tehokkuuden parantamista varten.

Volvo Services Insight Reports

Volvo Construction Equipment jatkaa työmaan tehokkuuden maksimointia asiakkaitaan varten ottamalla käyttöön tuottavuusraportin, uuden kaluston analysointipalvelun, joka on suunniteltu tuotannon valvomista ja tonnikustannuksien alentamista varten.

Telematiikkatiedot voivat olla tehokas tapa parantaa koneittesi tehokkuutta ja toimintavarmuutta, mutta liian suuri tietomäärä voi peittää alleen todella tärkeitä tietoja. Vuonna 2016 esitellyn polttonestetehokkuuden raportin sekä vuonna 2018 esiteltyjen Volvo ACTIVE CARE-raportin ja yhteenvetoraportin ohella tämä uusi raportti vahvistaa yhtiön sitoutumista asiakkaiden auttamiseen toimintakustannusten tehokkaammassa hallinnassa. Uuden tuottavuusraportin lisäämisen myötä Volvo CE on koonnut kaikki neljä työkalua kattavaksi paketiksi, jota se kutsuu Insight-raporteiksi. Asiakkaat voivat valita lukuisista analyyseista haluamansa ja mukauttaa kunkin raportin oman liiketoimintansa mukaan kannattavuuden parantamiseksi.

Koneista lähetettyjen telematiikkatietojen perusteella Insight-raporteista tunnistetaan tarkasti parannusta vaativat alueet. CareTrack-telematiikkajärjestelmä kokoaa automaattisesti tuhansia koneen tietokohtia valmiiksi raporteiksi, jotka lähetetään sitten viikoittain tai kuukausittain sähköpostitse asiakkaalle. Koska raportteihin kerätään yksityiskohtaista tietoa, joka esitellään helposti ymmärrettävässä muodossa, asiakkaat käyttävät vähemmän aikaa koneita koskevien monimutkaisten tietojen läpikäymiseen ja pystyvät keskittymään varsinaiseen toimintaansa. Havaintojen ja koneiden tietojen hyödyntäminen tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden ymmärtää paremmin sitä, miten heidän koneitaan käytetään, jolloin he pystyvät tekemään tosiasioihin perustuvia, yleistä kannattavuutta parantavia päätöksiä.

Volvon palvelujen Insight-raportit

Oikean raportin valitseminen

Hiljattain esitelty tuottavuusraportti kertoo, montako tonnia materiaalia on käsitelty tai siirretty, jolloin asiakkaat pystyvät kontrolloimaan toimintakustannuksiaan ja vastaamaan tarjouspyyntöihin todellisen tilanteen pohjalta. Tämän omalla punnitusjärjestelmällä varustettuihin Volvon dumppereihin ja pyöräkuormaajiin saatavana olevan raportin avulla tuotantoa on helppo mitata ja tonnikohtaisia kustannuksia alentaviin toimenpiteisiin on helppo ryhtyä. Tuottavuutta ja polttonesteen kulutusta koskevat tiedot yhdistävä raportti tekee tehokkuuden mittaamisesta helppoa, sillä se sisältää tietoa kuten käsitellyt tonnit per litra, polttonestekustannukset per tonni tai hyötykuorman käyttö.

Koneen kunnosta kertova Volvo ACTIVE CARE-raportti on tarkoitettu vähentämään odottamattomia seisokkeja ja korjauskustannuksia. Se sisältää tietoa tekniikkaa ja käyttäytymistä koskevista hälytyksistä ja suosittelee koneen tarpeetonta rasitusta vähentäviä toimenpiteitä. Koneen vääränlaista käyttöä analysoimalla asiakkaat voivat diagnosoida ongelmat varhaisessa vaiheessa ja ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin kalustonsa suojaamiseksi. Sähköpostiinsa viikoittain saamiensa diagnostiikkatietojen avulla asiakkaat voivat parantaa toimintatapoja ja välttää konerikkojen kalliit ja aikaa vievät seuraukset.

Asiakkaiden ykköstoimintakustannusta eli polttonesteenkulutusta vähentämään laadittu polttonestetehokkuuden raportti tarjoaa kokonaisvaltaisen käsityksen kaluston tehokkuudesta. Raportti tunnistaa koneet, joita ei käytetä tarkoitetulla tavalla, ja kiinnittää huomion koneisiin, joista saattaa aiheutua tarpeettomia polttonestekustannuksia. Raporttia käytetään myös liiketoimintatavoitteiden seuraamiseen käyttäen enintään kahdeksaa KPI:tä kunkin liikeyrityksen rakenteen mukaan. Se voi sisältää budjetoidut polttonestekustannukset mahdollisten kustannusten ja säästöjen ennakointia varten.

Koneiden kuntoon, polttonestetehokkuuteen ja tuottavuuteen liittyvät keskeiset tiedot esitellään yhteenvetoraportissa, josta asiakkaat näkevät kokonaiskuvan ja voivat havaita suuntauksia. Toimenpiteitä vaativat ongelmat korostetaan, jolloin asiakkaat voivat hioa toimintatapoja, ottaa käyttöön uusia työskentelytapoja ja puuttua ongelmiin ennen mahdollista seisokkia.

Insight-raporttien avulla asiakkaat voivat parantaa Volvo-koneidensa toimintavarmuutta, polttonestetehokkuutta ja tuottavuutta. Tiedot ovat saatavilla myös Excel- ja CSV-muodoissa siltä varalta, että asiakkaat haluavat viedä tiedot omiin järjestelmiinsä lisäanalysointia varten.

Keskeytyksetöntä tukea

Neuvontapalvelujen, kuten polttonesteneuvonnan ja kuljettajien koulutuksen, ansiosta asiakkaat voivat saada asiantuntevia neuvoja Volvo-jälleenmyyjältään ja kehittää suunnitelman työmaan tehokkuuden parantamiseksi.