Construction Equipment Suomi

Etäohjatut pyöräkuormaajat testataan, kun Volvo CE saa Ruotsin ensimmäisen 5G-verkon teollisuutta varten

Telia, Ericsson ja Volvo Construction Equipment (Volvo CE) ovat lanseeranneet Ruotsin ensimmäisen 5G-verkon teolliseen käyttöön Volvo CE:n laitoksessa Eskilstunassa. Volvo CE on näin ollen yksi maailman ensimmäisistä yhtiöistä, joka testaa 5G-teknologiaa ja autonomisia ratkaisuja koneidensa etäohjauksessa.

5G-verkkoa käytetään Volvo CE:n tutkimus- ja kehittämislaitoksessa Eskilstunassa maanrakennuskoneiden etäohjausratkaisujen ja täysin automaattisten ratkaisujen kehittämiseen. Sen avulla tutkitaan myös sitä, miten verkkoon yhdistetyt koneet voivat luoda lisäarvoa asiakkaille. 

"Automaatiolla on useita tasoja, ja 5G on tärkeä tekninen tuki, joka mahdollistaa meidän kehittymisemme tällä alueella. Nämä testit Eskilstunassa käsittävät tavanomaisen pyöräkuormaajan etäohjauksen ja lisäksi HX2-kuormankuljetuskonseptin testit", sanoo Melker Jernberg, Volvo CE:n pääjohtaja.

"Voimme nähdä, että teollisuuden kiinnostus 5G-verkkoa kohtaan on huomattava. Koko työnkulun automaatio merkitsee uusia työtapoja ja suurempia hyötyjä tehokkuudesta. Mutta liiketoimintakriittisten koneiden ja ajoneuvojen yhdistäminen edellyttää ratkaisua, joka pystyy käsittelemään massiivisia datamääriä taatulla yhteydellä. Tämän 5G voi antaa meille. Olemme ylpeitä siitä, että johdamme 5G-kehitystä Ruotsissa yhdessä kumppaneittemme kanssa", sanoo Anders Olsson, Telia Swedenin pääjohtaja. 

Myös täysautomaattisissa järjestelmissä tarvitaan silloin tällöin ihmisen puuttumista hallintaan. Tämän päivän etäohjausteknologiaa rasittaa viive, joka tekee siitä vaikeasti hallittavan suurilla nopeuksilla tai suurella tarkkuudella. 5G tekee etäohjauksesta yksinkertaisempaa ja turvallisempaa.

"Erittäin lyhyiden vasteaikojen, suuren kapasiteetin ja mobiiliverkon korkean saavutettavuustason ansiosta kaupallista ja standardoitua 5G-teknologiaa voidaan käyttää erilaisissa sovelluksissa kuten raskaiden koneiden reaaliaikaisessa etäohjauksessa. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia lisätä tehoa, leikata kustannuksia ja vähentää riskiä vaarallisissa ympäristöissä. 5G:n avulla voimme luoda turvallisemman, tehokkaamman ja kestävämmän yhteiskunnan. Yhdessä Telian ja Volvo CE:n kanssa me siirrämme nyt teoriaa käytäntöön Eskilstunassa. 5G-teknologia on valmis maailman käytettäväksi", sanoo Magnus Frodigh, Ericssonin tutkimusjohtaja.

Volvo CE, Telia ja Ericsson ovat tehneet aiemmin yhteistyötä viemällä uusinta teknologiaa kaivosalalle sen turvallisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi, ja kesällä 2018 Volvo CE liittyi Telian 5G-kumppaniohjelmaan. Volvo CE uskoo voivansa soveltaa Eskilstunassa tehdyistä testeistä saatua oppia globaaleissa toiminnoissaan. 

"Me testaamme paikallisesti Eskilstunassa, mutta meidän toimintamme on maailmanlaajuista. Yhdistetyt koneet ja autonomiset ratkaisut ovat tulevaisuutta. Ne voivat tarjota asiakkaillemme tehokkaamman tuotannon ja logistiikan, suuremman joustavuuden ja turvallisemman työn. Minimoimalla mahdolliset turvallisuusriskit ja seisonta-ajat eri sektoreilla, kuten esimerkiksi kaivostyössä, me voimme päästä lähemmäksi tavoitteitamme, mikä tarkoittaa nollalinjaa päästöjen, onnettomuuksien ja suunnittelemattomien pysäytysten suhteen. On jännittävää nähdä, miten pitkälle 5G voi viedä meidät tällä matkalla", päättää Melker.

Tietoa 5G:stä

Se on viidennen sukupolven mobiiliverkko. Verrattuna 4G:hen 5G on nopeampi, viive on pienempi, tavoitettavuus on parempi, ja se pystyy käsittelemään enemmän yhdistettyjä laitteita samanaikaisesti. Se avaa täysin uusia sovellusmahdollisuuksia teollisuudelle, tärkeille sosiaalisille toiminnoille ja jokapäiväiselle elämällemme.