Construction Equipment Suomi

Saavuta suuret säästöt tekemällä pieni investointi Volvo Active Care -palveluun

EMEAn tuotetukijohtaja Aram Ibrahim kertoo Volvo Active Care -palvelusta ja siitä, miksi se on oleellisen tärkeä koneiden käyttövarmuuden kannalta.

Mikä Volvo Active Care on?

Volvo Active Care on valvontapalvelu. Valvomme kentällä käytettäviä koneita Uptime Center -keskuksestamme Volvon CareTrack-telematiikkajärjestelmän kautta.

Näemme etäyhteydellä, miten koneet toimivat, ja seuraamme mahdollisia vikakoodeja tai tulevia hälytyksiä. Jos havaitsemme jossakin koneessa vakavan vian, joka saattaa johtaa konerikkoon, avaamme vikatiketin, soitamme konetta lähimpänä olevalle jälleenmyyjälle ja ehdotamme toimenpiteitä välitettäväksi asiakkaalle. EMEAn asiakkaitamme varten jälleenmyyjät toimivat yhteistyössä, jotta asiakkaat voivat luottaa siihen, että mahdolliset ongelmat huomataan, käsitellään ja niistä varoitetaan odottamattomien käyttökatkojen estämiseksi.

Jos asiakas haluaa ostaa Volvo Active Care -palvelun, lisätäänkö hänet sitten Volvo Uptime Centerin valvontapalveluun?

Kyllä, hänen koneensa yhdistetään Uptime Centeriin ja niitä valvotaan jatkuvasti. Tuotetukitiimit voivat valvoa koneita kentällä, ja havaitessaan mahdollisia vikoja tai hälytyksiä he voivat tehdä tarvittavan analyysin koneesta ja ottaa yhteyden lähimpään jälleenmyyjään toimenpiteitä varten.

Tuotetukiorganisaatio tarjoaa tukea kaikille Volvo CE:n tuotteille. Tuoteasiantuntijan tehtävänä on olla Volvo CE:n jälleenmyyjien ensimmäinen tukilinja. Tuotetukiorganisaation tärkein tehtävä on maksimoida koneiden käyttövarmuus. Tämä tarkoittaa sitä, että keskitymme tukemaan jälleenmyyjiä teknisissä ongelmissa, jotta he voivat auttaa asiakasta saamaan koneet mahdollisimman pian takaisin töihin.

Tämä lähestymistapa on ollut vakiintunut käytäntö tuotetuen ja alueella toimivien jälleenmyyjiemme välillä. Olemme kuitenkin havainneet, että koneiden käyttövarmuutta koskevat asiakkaiden vaatimukset ovat tiukempia kuin ennen ja odottamattomat seisokit tulevat asiakkaillemme erittäin kalliiksi. Siksi kehitimme Volvo Active Care -palvelun voidaksemme tarjota asiakkaillemme ennakoivammin tukea ja ollaksemme askeleen edellä tulevia konerikkoja. 

Miksi Volvo Active Care -palvelusta on hyötyä asiakkaillemme?

Tärkein syy on odottamattomien seisokkien vähentäminen – tämä on yksi asiakkaidemme liiketoiminnan keskeisistä haasteista. Perimmäinen tavoitteemme on auttaa asiakasta suunnittelemaan huolto tai korjaus odottamattomien konerikkojen välttämiseksi.

Mitkä ovat tärkeimmät syyt tilata Volvo Active Care -palvelu?

Kyse on ennakoinnista. Laadimme asiakkaillemme koneiden käyttöä koskevia raportteja, joista he saavat yleiskuvan kriittisimmistä teknisistä hälytyksistä, kuljettajien toimintaa koskevista hälytyksistä, koneiden hälytysmääristä, polttoaineenkulutuksesta, joutokäyntiajasta jne.

Tämä kaikki on erittäin arvokasta ja tuottavuutta parantavaa tietoa kaluston omistajalle. Asiakas voi esimerkiksi parantaa tuottavuutta ja alentaa kustannuksia vain tuntemalla kaluston tyhjäkäyntitilanteen ja asettamalla tavoitteita tyhjäkäynnin vähentämiseksi.

Missä Active Care on tällä hetkellä saatavana?

ActiveCare on saatavana kaikilla markkina-alueilla, joilla koneet voidaan yhdistää Volvon CareTrack-telematiikkaratkaisun avulla. Aktiivisia markkina-alueita ovat esimerkiksi Suomi, Norja, Ruotsi, Puola, Saksa, Alankomaat, Etelä-Afrikka ja Tanska.

Volvo Active Care -palvelu tuodaan markkinoille jälleenmyyjäverkostomme kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että jälleenmyyjillämme on keskeinen rooli tämän palvelun tuomisessa eri markkina-alueille.

LISÄTIETOA

Anne Bast

Brändin markkinointi- ja viestintäjohtaja
Volvo Construction Equipment
Euroopan/kansainvälinen myyntialue
Sähköposti: anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com