Construction Equipment Suomi

5G:n mahdollisuuksien kartoittaminen maanrakennuksen toimialalla

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) on maailmanlaajuisesti yksi muutamista edelläkävijäyhtiöistä, jotka osallistuvat ensimmäisiin 5G-mobiiliyhteyden kokeiluhankkeisiin. 5G-asiantuntija ja Volvo CE:n Connected Machines -segmentin tekninen asiantuntija Calle Skillsäter kertoo meille lisää tästä ohjelmasta, joka tulee vaikuttamaan merkittävästi maanrakennustoiminnan innovointiin.

Tämä Telian ja Ericssonin 5G-kumppanuusohjelma on 5G-mobiiliyhteyden ensimmäinen teollinen käyttökokeilu, johon osallistuu vain pieni määrä Pohjoismaissa toimivia yrityksiä. Volvolle tämä tarkoittaa etäohjattujen koneiden kehitystestausta ja autonomisten ratkaisujen potentiaalin löytämistä reaalimaailmassa.

Calle, mitä tämä kokeiluprojekti tarkoittaa Volvo CE:n kannalta?

5G:n ansiosta voimme siirtää dataa tavoilla, joista voimme ennen vain uneksia. Nopeampi ja luotettavampi mobiiliverkko tarkoittaa sitä, että olemme ensimmäisiä toimijoita, jotka ovat ottamassa markkinoilla paljon nopeammin käyttöön erilaisia teknologioita, kuten automatisointia. Vielä muutama vuosi sitten mahdottomilta tuntuneet asiat ovat tänä päivänä todellisia mahdollisuuksia.

Mitä te siis tarkalleen ottaen testaatte? Ja miltä testiympäristö näyttää?

Meillä on 25-hehtaarinen testialue, jolla on etäohjattu pyöräkuormaaja, L180H, ja noin 100 metrin päähän betoniseinämän taakse sijoitetussa teltassa on simulaattori. Itse testiradalla on useita fyysisiä esteitä, ylä- ja alamäkeen vieviä ratoja ja epätasaista maastoa, jotka kaikki on suunniteltu jäljittelemään rakennustyömaan todellisia olosuhteita. Tällä hetkellä simulaattori on itse asiassa melko lähellä konetta, mutta vain siksi, että voimme olla radan lähellä muokkaamassa olosuhteita. Kone voisi yhtä hyvin sijaita paljon kauempana.

PressRelease2019_April26_02Kuinka kaukana?

Vuonna 2017 onnistuimme sijoittamaan koneen 400 m maanpinnan alapuolelle ja ohjaamaan sitä maanpinnalta käsin. Testatessamme teknologiaa ensimmäistä kertaa vuonna 2015 meillä oli Eskilstunassa kaivukone, jota käytettiin Barcelonasta käsin. Tämä antaa osviittaa etäkäytön mahdollisuuksista. Ja nyt kun 5G tarjoaa pienemmän viiveen, etäkäyttö on tosiaan mahdollista hyvinkin pitkän etäisyyden takaa. Tietyllä etäisyydellä verkon viiveellä on kuitenkin merkitystä.

Kuinka pitkään kokeilu jatkuu ja mitä haluatte saavuttaa?

Aiomme testata tätä teknologiaa kaksi vuotta. Tämän ajan kuluessa tulemme näkemään verkon suorituskyvyn kehittyvän ja parantuvan. Erityisen jännittävää on se, että tässä hyvin varhaisessa vaiheessa meillä on ainutlaatuinen tilaisuus poistaa mahdolliset ongelmat ja vaikuttaa olennaisesti siihen, miten 5G tulee toimimaan teollisuuden tarkoituksissa, kun se otetaan käyttöön laajemmassa mittakaavassa.

Volvo CE:n tavoitteena on tietysti tehdä järjestelmästä niin valmis ja toimiva, että voimme testata sitä asiakkaidemme kanssa. Tällöin voimme nähdä, miten tämä teknologia voi toimia todellisella rakennustyömaalla. Tämä on toivottavasti mahdollista meille ennen kokeilun päättymistä.

Testaatteko teknologiaa myös muiden Volvo-koneiden yhteydessä?

Ilman muuta. Pyrimme siihen, että pyöräkuormaajalla tehtävän alkutestauksen jälkeen voimme testata sitä HX2-konseptilouheauton kanssa nähdäksemme, onko mahdollista tehdä kokonainen työjakso ainoastaan 5G:tä käyttäen. Periaatteessa voimme sitten testata 5G:tä kuudesta kahdeksaan autonomisella louheautolla, jotka siirtävät soraa työmaalla.

Kaivostoiminta näyttäisi tarjoavan eniten mahdollisuuksia tutkia tätä teknologiaa. Mistä tämä johtuu?

Kaivostoiminta voi olla vaarallista, joko koneita syrjäisissä sijainneissa käyttäville ihmisille tai kallion räjäyttämisestä seuraavien huurujen takia. Jos voimme poistaa henkilöt työmaalta, eliminoimme onnettomuuksien vaaran täysin. Yhdestä keskuspaikasta voidaan myös johtaa toimintaa usealla eri työmaalla, jolloin tuottavuus kasvaa.

Onko olemassa muita sektoreita, jotka voisivat hyötyä 5G-automatiikasta?

Kyllä vain, ei kaivostoiminta ole ainoa. Metsäteollisuus hyötyisi siitä varmasti, koska suuria määriä tukkirekkoja lastataan ja puretaan juniin usein öiseen aikaan. Yöllä työskentely on selkeästi vaarallista huonomman näkyvyyden takia, joten kuljettajien poistaminen paikalta tekee toiminnasta turvallisempaa. Lisäksi hyvin vaarallisissa terästeollisuuden tai energiasektorin töissä, joissa materiaalin siirtäminen fyysisesti voi aiheuttaa räjähdyksen tai myrkyllisten kaasupäästöjen vaaran, ihmisten poistaminen paikalta on ilman muuta hyvä ratkaisu.

Maanrakennusteollisuudessa kyse on kuitenkin ensisijaisesti tuottavuuden parantamisesta?

Turvallisuus on tietenkin merkittävä tekijä, mutta ilmiselvästi 5G vaikuttaa positiivisesti suoraan tuottavuuteen. Tämän päivän etäohjausteknologiaan liittyy viive, jonka takia konetta on hyvin vaikea hallita nopeasti ja tarkasti, mutta 5G tulee toimimaan käytännössä reaaliajassa. Lisäksi kuvanlaatu on paljon parempi, videoaineiston resoluutio on suurempi ja 5G tarjoaa luotettavamman yhteyden – nämä kaikki helpottavat simulaattorissa työskentelevän työntekijän työtä.

Mitä haasteita olette kohdanneet tähän mennessä?

Aluksi laitteistoa oli vaikea saada. Tämä kokeilu on niin varhaisessa vaiheessa, että meillä on vaikeuksia löytää modeemeja, jotka kommunikoivat antennin kanssa. Telia on auttanut meitä tarjoamalla käyttöömme oikeat laitteet. Tällä teknologian varhaisella kokeiluvaiheella on tietysti hyvät ja huonot puolensa.

Kun nämä ongelmat on ratkaistu, milloin näemme 5G:n otettavan käyttöön toimialalla laajemmassa mittakaavassa?

Se riippuu maanrakennuksen eri käyttötapauksista – miten ne toimivat, täyttävätkö ne toimialan vaatimukset, ovatko ne toteutettavissa asiakkaiden kannalta? 5G tulee ensimmäisenä niille, jotka hyötyvät siitä eniten, mutta verkon ja tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen ottaa aikansa. Maanrakennusteollisuuden sekä kiinteässä paikassa tehtävän toiminnan, kuten louhos- tai kaivostoiminnan, osalta käyttöönotto voi tapahtua hyvinkin nopeasti. Ajoitus on hyvä – asiakkaamme tarvitsevat yhteysmahdollisuuksia ja haluavat enemmän dataa. Me teemme tutkimustyön selvittääksemme, kuinka voimme tarjota näitä heille.

Kuva 1: Volvo CE testaa tällä hetkellä etäohjatun pyöräkuormaajan 5G-käytön mahdollisuuksia.
Kuva 2: Calle Skillsäter, Volvo CE:n Connected Machines -segmentin tekninen asiantuntija.