Construction Equipment Suomi

Kysy asiantuntijalta: Stefan Pettersson ja omistajuuden kokonaiskustannukset

Suunnitteluinsinööri Stefan Pettersson on Volvo CE:n EMEA-myyntialueen asiantuntija omistajuuden kokonaiskustannuksia (Total Cost of Ownership, TCO) koskevissa asioissa. Keskustelemme hänen kanssaan siitä, miten yhtiö ja sen jälleenmyyjät hyödyntävät tätä aihetta tuottaakseen asiakkaille erinomaisia tuloksia kannattavuuden alalla.

Stefan PetterssonMiksi Volvo CE keskittyy niin voimakkaasti TCO:hon?

Volvo CE:lle kaiken toiminnan keskipisteenä on asiakkaiden menestyminen. Turvallisen ja ympäristöä säästävän, tuotantotavoitteet saavuttavan ja toimitusaikatauluja noudattavan toiminnan lisäksi kannattavuus on tärkeä osa asiakkaan menestystä. Asiakkaamme eivät yksinkertaisesti voi jatkaa toimintaansa, jos heidän yrityksensä ei ole kannattava.

Koska Volvo on premium-brändi, sen hinnat eivät ole markkinoiden alhaisimmat. Innovointitasomme sekä koneidemme suunnittelun ja valmistuksen laatu heijastuvat väkisinkin myyntihintoihin. Voimme kuitenkin tarjota asiakkaillemme markkinoiden parasta vastinetta rahoille.

Säästöt Volvo-koneiden polttonesteenkulutuksessa ja huoltokustannuksissa sekä koneiden erinomainen tuottavuus saavat aikaan vaikuttavan alhaiset omistajuuden kokonaiskustannukset. Tämä erottaa meidät kilpailijoistamme ja tuottaa ratkaisevan eron asiakkaidemme eduksi.

Omistajuuden kokonaiskustannukset eivät kuitenkaan riipu vain koneista vaan myös siitä, miten niitä käytetään. Siksi pyrimme työskentelemään yhdessä asiakkaidemme kanssa alentaaksemme kustannuksia entisestään.

Miten Volvo CE määrittelee TCO:n?

Laskemme TCO:n koneen omistamis- ja käyttökustannuksina dollareissa per tunti jaettuna tuntikohtaisella tonni- tai kuutiometrituotannolla.

Omistajuuskustannukset sisältävät ostohinnan, jäännösarvon, arvonalenemisen, korot, vakuutukset ja verot. Käyttökustannukset sisältävät polttonesteenkulutuksen, kuluvat osat, ennakoivan huollon ja korjaukset.

Mitkä osatekijät vaikuttavat TCO:hon eniten?

Polttonesteenkulutus, huoltotarpeet ja tuottavuus ovat eittämättä TCO:n suurimmat osatekijät tänä päivänä.

Mitkä ovat suurimmat esteet optimaalisen TCO:n saavuttamisen tiellä?

Ensimmäinen keskeinen este optimaalisen TCO:n saavuttamisen tiellä on se, että koneita ei ole yhdistetty verkkoon. Koneiden yhdistäminen CareTrack-telematiikkajärjestelmäämme auttaa asiakkaita seuraamaan tärkeimpiä kalustonsa TCO:hon vaikuttavia tekijöitä – polttonesteenkulutusta, käyttöastetta, koneen kuntoa ja käyttäytymistä – jotta he voivat havaita parannuskohteita, asettaa tavoitteita ja ryhtyä toimenpiteisiin.

Toinen keskeinen este optimaalisen TCO:n saavuttamisen tiellä on se, että työmaalla olevien koneiden määrä ja kapasiteetti eivät vastaa tuntikohtaisia tavoitetonneja tai tonnikohtaisia kustannuksia. Jos nämä seikat eivät täsmää, koneet haaskaavat aikaa ja polttonestettä ollessaan joutokäynnillä tai odottaessaan kumppanikoneensa tai -koneidensa valmistumista.

Lopuksi, jos asiakkaat eivät panosta kuljettajiensa kouluttamiseen, kuljettajat eivät pysty saavuttamaan koko potentiaaliaan. Hyvin koulutetuilla kuljettajilla on tuntuma siihen, paljonko tehoa he tarvitsevat, ja he osaavat suunnitella työnsä tehokkaasti ja huolehtia koneistaan, jolloin polttonesteenkulutus pienenee, huolto- ja korjauskustannukset alenevat ja tuottavuus paranee.

Miten Volvo CE voi auttaa asiakkaitaan parantamaan TCO:taan?

Mainitsin jo CareTrackin hyödyt TCO:n alentamisessa. Jos asiakkaat tarvitsevat apua tietojen tulkitsemisessa, Insight-raporttimme voivat auttaa heitä siinä. Asiakkaat voivat nähdä yhdellä silmäyksellä koneistaan saamansa todellisen hyödyn.

Toinen tärkeä TCO-työkalu on SiteSim, joka laskee kaluston optimaaliset käyttötavat asiakkaan työmaata varten kalliiksi käyvän odottamisen tai joutokäynnin minimoimiseksi. Tietokoneohjelma voi jopa suositella ihanteellisia reittejä, joita kuljettajien tulisi ajaa.

Kuljettajien koulutusta varten on monia eri vaihtoehtoja, mutta itse liputan simulaattorikoulutuksen puolesta. Volvon simulaattoreissa ovat käytössä sama ohjelmisto ja data kuin Volvo CE:n Technology-osastolla tutkimus- ja kehitystyötä varten, joten ne muistuttavat niin paljon todellisia koneita kuin on mahdollista. Kuljettajat voivat harjoitella taitojaan vaarantamatta konetta tai ihmisiä, ja voimme jopa asentaa simulaattoreita asiakkaan työmaalle, jotta kuljettajat ovat mahdollisimman vähän aikaa pois tuottavasta työstä.

Miten nämä työkalut kehittyvät tulevaisuudessa?

Olemme saavuttaneet hiljattain jo joitakin jännittäviä edistysaskeleita. Olet varmasti kuullut jo Volvo Co-Pilotista. Uusin päivityksemme on Operator Coaching (kuljettajan opastus) -toiminto, joka kannustaa parantamaan ajotekniikoita keskittymällä sellaisiin kuljettajien käyttäytymistapoihin, joiden tiedetään vaikuttavan polttonestetehokkuuteen huomattavasti. Välittömän palautteen ansiosta ajotavan vaikutukset näytetään reaaliajassa ohjaamon näytössä, jolloin kuljettaja pystyy tunnistamaan kriteerit ja ymmärtämään näihin kriteereihin liittyvät toimintansa vaikutukset. Nämä reaaliaikaiset tiedot auttavat kuljettajaa tekemään parempia päätöksiä polttonesteenkulutuksen ja koneen kulumisen vähentämiseksi.

Viime vuodesta alkaen olemme käyttäneet myös droonien tekemiä mittauksia ja niiden ottamia valokuvia luodaksemme SiteSimissä 3D-malleja asiakkaiden työmaista. Tämä auttaa meitä saavuttamaan uuden tason simulaatioidemme tarkkuudessa. Voimme nyt myös syöttää konesimulaattoreihimme nämä asiakkaiden työmaiden 3D-mallit, jotta kuljettajat voivat harjoitella ja hioa tosielämässä tekemiään tehtäviä ja kulkemiaan reittejä. Uskon, että simulaatioista tulee entistä tärkeämpi osa tapaa, jolla työskentelemme asiakkaiden kanssa.

Maksimoi kannattavuutesi

LISÄTIETOA

Anne Bast

Brändin markkinointi- ja viestintäjohtaja
Volvo Construction Equipment
Euroopan/kansainvälinen myyntialue
Sähköposti: anne.bast@volvo.com

Brian O’Sullivan

SE10
London
Puh.: +44 7733350307
Sähköposti: osullivan@se10.com