Construction Equipment Suomi

5 tapaa parantaa kaivukoneen polttonestetehokkuutta

Volvo CE tarjoaa monia uusia teknologioita ja palveluja auttaakseen yrityksiä alentamaan polttonestekustannuksia ja samalla säästämään ympäristöä.

Polttoneste on yksi useimpien rakennusyritysten suurimmista kustannuksista. Volvo CE asentaa koneisiinsa polttonestettä säästävää teknologiaa ja tarjoaa monia erilaisia polttonestettä säästäviä palveluja. Polttonesteenkulutuksen vähentäminen parantamalla tehokkuutta sekä säästää yrityksille rahaa että auttaa niitä pienentämään ympäristövaikutuksiaan. Jokainen säästetty litra dieselpolttoainetta tarkoittaa 2,6 kg vähemmän ilmakehään vapautunutta hiilidioksidia.

1. Automaattinen joutokäynti

Volvo-koneiden automaattinen joutokäyntiominaisuus vähentää polttonesteenkulutusta kytkemällä moottorin automaattisesti korkealle joutokäyntiasetukselle viiden sekunnin toimettomuuden jälkeen. Tämä alentaa moottorin kierroslukua ja säästää polttonestettä. Automaattisen joutokäyntiominaisuuden oletusasetus on viisi sekuntia, mutta ominaisuus voidaan asettaa aktivoitumaan myös 3–20 sekunnin joutokäynnin jälkeen. Kuljettajan täytyy vain koskettaa ohjaussauvaa tai poljinta palauttaakseen moottorin normaaliin toimintatilaan ja täydelle teholle. Tämä ominaisuus parantaa polttonestetehokkuutta alentamatta koneen tuottavuutta.

 

automaattinen moottorin sammutus

2. Automaattinen moottorin sammutus

Moottorin automaattinen sammutustoiminto toimii pitkälti samalla tavalla kuin automaattinen joutokäyntitoiminto. Joutokäyntitilaan vaihtamisen sijasta koneen moottori sammuu viiden minuutin toimettomuuden jälkeen. Neljän minuutin toimettomuuden jälkeen kone antaa 60 sekunnin varoituksen moottorin sammumisesta. Kuudenkymmenen sekunnin kuluttua koneen moottori sammuu. Tämä ominaisuus auttaa vähentämään päästöjä koneen ollessa toimettomana. Kone voidaan jättää toimettomaksi 40–60 %:ksi käyttöajasta, jolloin polttonesteenkulutus vähenee huomattavasti.

 

Eco-tila

3. Eco-tila

Monet merkit tarjoavat koneisiinsa eco-tilan, joka kuitenkin tavallisesti vain alentaa moottorin kierroslukua 10 %. Volvo CE:n eco-tila ohjaa pumpun virtausta välttääkseen inertian aiheuttaman ylivirtauksen ylikuormituksen vähennysventtiileihin ylläpitäen samalla maksimaalista kaivu- ja kääntötehoa. Se vähentää virtaus- ja painehäviöitä ja parantaa pumpun virtauksen ohjausta, jolloin tehokkuus paranee 5 %. Toisin kuin muiden merkkien eco-tilassa, tehokkuus paranee koneen tehon alenematta.

 

Volvo CE:n polttonestetehokkuuden raportti

4. Polttonestetehokkuuden raportti

CareTrack-telematiikkajärjestelmän tarjoamaa tietoa hyödyntävät Volvon polttonestetehokkuuden raportit ovat arvokas työkalu, joka auttaa asiakkaita maksimoimaan koneidensa polttonestetehokkuuden. Koneen anturit seuraavat polttonesteenkulutusta ja Volvon valmiit algoritmit laativat automaattisesti raportteja, jotka esitetään helppolukuisessa PDF-muodossa. Asiakkaan ei tarvitse haaskata aikaa sekavien tietojen analysointiin, vaan hän pystyy sen sijaan tunnistamaan nopeasti ja selkeästi alueet, joilla polttonesteentehokkuutta voidaan parantaa, asettamaan tavoitteita ja seuraamaan edistymistä.

 

Volvo CE:n Eco-kuljettajakoulutus

5. Eco-kuljettajakoulutus

Volvon Eco-kuljettajakoulutus auttaa kokeneita kuljettajia ymmärtämään tapoja, joilla he voivat käyttää konetta tehokkaammin. Ohjelma keskittyy polttonesteenkulutukseen joutokäynnillä, siinä suunnitellaan tehokkaimmat tavat työskennellä ja korjata koneen käyttöä ja hallintaa. Eco-kuljettajakoulutus voi vähentää yritysten polttonesteenkulutusta jopa 50 %.

LISÄTIETOA

Anne Bast

Brändin markkinointi- ja viestintäjohtaja
Volvo Construction Equipment
Euroopan/kansainvälinen myyntialue
Sähköposti: anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com