Construction Equipment Suomi

5 syytä siihen, miksi öljyanalyysi on olennainen työkalu koneesi kannalta

Öljy on koneen elämänneste. Säännölliset tarkastukset auttavat valvomaan sen kuntoa ja siten nostamaan koneen toimintavarmuuden huippuunsa ja minimoimaan omistajuuden kokonaiskustannukset.

1. Liikevoitto kasvaa

Öljyanalyysi on lyömätön työkalu, joka parantaa koneen suorituskykyä ja kasvattaa liikevoittoa. Analyysituloksista kerätyn tiedon perusteella asiakkaat voivat havaita koneen viat ja suunnitella huollot, jolloin odottamattomien toimintakatkojen riski pienenee, kalliita korjauksia ei tarvita ja tuottavuus nousee. 

2. Toimintavarmuus paranee

Moderneilla diagnostiikkalaitteilla varustetut Volvon laboratoriot laativat asiakkaille kattavia raportteja koneiden kunnosta. Perusteellisen analyysin jälkeen asiakkaat saavat välittömästi verkon kautta luettavakseen koneen diagnoosiraportin, joka sisältää varoituksia ja toimintasuosituksia. Näiden raporttien ansiosta koneen jokainen osa voi toimia maksimikapasiteetillaan ja vikaantumisvaara on pieni, jolloin toimintavarmuus pysyy korkealla tasolla.

3. Analyysihistorian perusteella voidaan seurata suuntauksia

Öljynäytteen analysoinnissa kerätään tietoa vesi-/jäähdytysnestepitoisuudesta, epäpuhtauksista ja öljyssä olevien metallihiukkasten laadusta. Öljyn säännölliset analysointitarkastukset tuottavat tuloshistorian, josta laboratorioteknikot ja asiakkaat voivat nähdä suuntauksia koneen suorituskyvyssä. 

4. Toimii aikaisena varoitusjärjestelmänä

Öljy tukee keskeisen tärkeitä koneen komponentteja, kuten moottoria, vaihteistoa, akseleita, jarruja ja hydrauliikkajärjestelmää. Volvon laboratoriot, jotka tuntevat Volvo-koneet läpikotaisin, voivat arvioida näiden komponenttien toimintakunnon öljyanalyysin perusteella. Analyysista teknikot saavat varhaisia varoitussignaaleja koneen osista ja asiakkaat saavat aikaa vaihtaa komponentit, jotka saattavat vaurioitua tai pettää lähiaikoina.

5. Tarjoaa ennakoivan työskentelytavan

Öljyanalyysi on yleisesti ottaen käytännöllisin toimenpide, jonka voit koneellesi tehdä. Se on erinomainen suunnittelutyökalu, jonka avulla voit hallita paremmin tuottavuutta, huoltoja ja mahdollista vikaantumista sekä välttää seisokit.

LISÄTIETOA

Anne Bast

Brändin markkinointi- ja viestintäjohtaja
Volvo Construction Equipment
Euroopan/kansainvälinen myyntialue
Sähköposti: anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com