Construction Equipment Suomi

Volvo Construction Equipmentin myynti kasvoi 28 % viimeisellä vuosineljänneksellä

Parantunut kilpailukyky ja kasvanut kysyntä auttoivat Volvo Construction Equipmentia saavuttamaan vahvan tuloksen vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä: myynti kasvoi tällä ajanjaksolla 28 % ja koko vuoden osalta 31 %.

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) saavutti vahvan tuloksen vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä ja auttoi emoyhtiötään Volvo Groupia saavuttamaan historiansa parhaat myyntiluvut ja suurimman liikevoiton. Parantunut kilpailukyky ja kasvanut kysyntä etenkin Aasiassa auttoivat Volvo CE:tä kasvattamaan voimakkaasti myyntiään, liikevoittoaan ja tilausmääräänsä.

Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä nettomyynti kasvoi 28 % ollen 16 733 milj. (13 110) Ruotsin kruunua. Valuuttakurssien muutokset huomioiden nettomyynti kasvoi vielä enemmän eli 34 %. Liikevoitto oli yhteensä 1 816 milj. (494) Ruotsin kruunua, mikä vastasi 10,9 %:n (3,8) käyttökatetta. Tulokseen vaikuttivat positiivisesti kasvanut myynti ja teollisuusjärjestelmän lisääntynyt hyödyntäminen. 

Koko vuoden nettomyynti kasvoi 31 % ollen 66 497 milj. (50 731) Ruotsin kruunua. Oikaistu liikevoitto kasvoi 7 917 miljoonaan (2 246) Ruotsin kruunuun, mikä vastasi 11,9 %:n (4,4) käyttökatetta. 

Markkinaolosuhteiden paraneminen

Kysyntä Euroopassa kasvoi kyseisen vuosineljänneksen aikana. Marraskuun loppuun mennessä kasvua oli 16 % Ison-Britannian, Ranskan, Italian, Saksan ja nopeasti kohenevan Venäjän markkina-alueen kasvun siivittämänä. Pohjois-Amerikan markkinoilla kasvua oli kaivukoneiden lisääntyneen kysynnän ansiosta 10 % viime vuoteen verrattuna, kun taas Etelä-Amerikassa kasvua oli 17 % alhaisilta lähtötasoilta alkaen ja lähinnä muilla kuin Brasilian markkinoilla. Lähi-idän markkinoilla kasvu hidastui edelleen Saudi-Arabian heikon kysynnän painamana. Aasian markkina-alueilla ilman Kiinaa kasvua oli elpyvän kaivosteollisuuden ansiosta 11 % viime vuoteen verrattuna. Kiinan markkinoilla kasvua oli kaivukoneiden ja pyöräkuormaajien kysynnän vahvistumisen seurauksena jopa 74 % viime vuoteen verrattuna. Suurten kaivukoneiden markkinat kasvoivat 121 %, minikaivukoneiden puolestaan 83 %. Marraskuun loppuun mennessä Kiinan pyöräkuormaajamarkkinat olivat kasvaneet 50 %.

Tilaukset ja toimitukset

Vuoden 2017 viimeisen neljänneksen aikana Volvo CE:n nettotilausmäärä kasvoi 48 % lähinnä Kiinan ja Pohjois-Amerikan voimakkaan kysynnän seurauksena. Toimitukset lisääntyivät 49 % kyseisellä ajanjaksolla, nekin Kiinan suurempien määrien vaikutuksesta. 

"Tehostusohjelma Volvo CE:n kilpailukyvyn parantamiseksi sekä markkinoiden kasvanut kysyntä tuottivat hyvät tulokset vuodelle 2017", Volvo Construction Equipmentin uusi toimitusjohtaja Melker Jernberg sanoo. "Volvo CE paransi kannattavuuttaan ja kasvatti markkinaosuuksiaan meille perinteisesti vahvoilla kaivukoneiden, pyöräkuormaajien ja dumpperien segmenteillä." 

Volvo CE on aloittanut vuoden 2018 luottavaisin mielin. Tammikuussa yhtiö vahvisti tuotevalikoimaansa entisestään ilmoittamalla Volvo-brändin siirtyvän kiviautomarkkinoille ja esittelemällä neljä uutta 45 - 100 -tonnista mallia.

Volvo Construction Equipment

Nettomyynti markkina-alueittain, miljoonaa Ruotsin kruunua.

Nettomyynti markkina-alueittain Neljäs vuosineljännes
Koko vuosi 
Milj. SEK 2017  2016  2017 2016 
Eurooppa

5 338 

4 893 

22 977 

19 739

Pohjois-Amerikka

2 498

2 466 

12 234

10 724 

Etelä-Amerikka

497

459 

1 760

1 414

Aasia

6 931

4 177 

25 058

15 765

Muut markkina-alueet

1 469

1 115 

4 468

3 088

Yhteensä

16 733 

13 110

66 497

50 731