Construction Equipment Suomi

Myynti kasvoi 30 % Volvo CE:n ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Kysynnän huomattava kasvu kaikilla tärkeimmillä markkina-alueilla auttoi Volvo Construction Equipmentia saavuttamaan vahvan tuloksen vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä myynnin kasvaessa 30 % ja kannattavuuden 79 %.

Volvo Construction Equipmentin (Volvo CE) vuoden 2018 ensimmäinen talousneljännes päättyi vahvasti kysynnän kasvaessa voimakkaasti kaikilla tärkeimmillä markkina-alueilla, etenkin Aasiassa, minkä ansiosta yhtiö voi raportoida myynnin, kannattavuuden ja uusien tilausten määrän voimakkaasta kasvusta.
Vuoden 2018 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana Volvo CE:n nettomyynti kasvoi 30 % ollen 20 914 miljoonaa Ruotsin kruunua (16 101 miljoonaa kruunua vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä). Valuuttakurssien muutokset huomioiden tulos parani vielä enemmän eli 33 %. Myös liikevoitto kasvoi 2 888 miljoonaan Ruotsin kruunuun, mikä tarkoittaa huomattavaa 79 %:n kasvua vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen 1 615 miljoonaan kruunuun verrattuna. Käyttökate kasvoi samoin voimakkaasti ollen 13,8 %, kun se vuotta aikaisemmin samalla ajanjaksolla oli 10 %.
Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä myös Volvo CE:n tilausten määrä kasvoi 37 %:lla 23 938 koneeseen tilausmäärän lisääntyessä kaikilla markkina-alueilla, mutta etenkin Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Myös toimitukset kasvoivat tällä ajanjaksolla 35 % toimitettujen koneiden määrän ollessa 22 102.

Markkinatilanne

Maanrakennuskoneiden markkinat jatkoivat kohenemistaan vuosineljänneksen aikana ja kasvua tapahtui kaikilla markkina-alueilla. Euroopan markkinoilla kasvua oli 10 % Saksan, Italian ja osittain Itä-Euroopan kysynnän kasvaessa. Pohjois-Amerikan markkinoilla kasvua oli 21 % lähinnä kaivukoneiden kysynnän lisääntyessä. Etelä-Amerikka jatkoi toipumistaan alhaisilta tasoilta ja siellä kasvua oli 27 %. Aasiassa (Kiinaa lukuun ottamatta) kasvua oli 21 % viime vuoteen verrattuna Intian, Indonesian, Turkin ja Lähi-idän kysynnän kasvaessa. Suurten kaivukoneiden ja pyöräkuormaajien voimakkaan kysynnän vaikutuksesta Kiinan markkinoiden tulos parani 13 % vuosineljänneksen aikana.

"Kysyntä markkinoilla on yleisesti ottaen voimakasta ja Volvo CE:n myyntiluvut ja kannattavuus ovat parantuneet entisestään", Volvo CE:n toimitusjohtaja Melker Jernberg kommentoi. "Hyödynnämme tästä määrien kasvusta koituvia etuja hyvin samalla kun pidämme kustannuksemme tiukasti kurissa."

Taulukko 1. Volvo Construction Equipment, nettomyynti markkina-alueittain, miljoonaa Ruotsin kruunua

Nettomyynti markkina-alueittain Ensimmäiset kolme kuukautta  
Milj. SEK
2018 2017 Muutos
Eurooppa 6 599
5 730
15%
Pohjois-Amerikka 3 433
2 890
19%
Etelä-Amerikka 516
399
29%
Aasia 9 091
6 136
48%
Muut markkina-alueet 1 275
946
35%
Yhteensä 20 914 16 101
30%

Huhtikuu 2018