Construction Equipment Suomi

Volvo Construction Equipmentin myynti kasvoi 32 % vahvalla toisella neljänneksellä.

Volvo CE raportoi huomattavista parannuksista myynnissä, tuotoissa ja tilauksissa, auttaen näin Volvo Groupia saavuttamaan kaikkien aikojen parhaan neljänneksen.

Johtuen kilpailukykyisistä tuotteista ja suuresta kysynnästä useimmilla markkina-alueilla Volvo Construction Equipment (Volvo CE) raportoi vuoden 2018 toisen neljänneksen nettomyynnissä lähes kolmanneksen kasvusta, nousua oli 32 % verrattuna edellisen vuoden samaan jaksoon. Hyvä kustannusten hallinta volyymien kasvaessa vaikutti myös vahvaan tulosparannukseen.

Nettomyynti toisella neljänneksellä kasvoi 32 %, ollen SEK 24 403 miljoonaa (SEK 18 439 miljoonaa jaksolla Q2 2017). Liikevoitto kasvoi myös voimakkaasti jakson aikana, 3 675 miljoonaan, saattaen varjoon vuotta aiemmin raportoidun luvun 2 460 ja antaen käyttökatteeksi 15,1 % (13,3 %).

Vuoden 2018 toisella neljänneksellä myös tilaukset lisääntyivät 41 %, toimitusten määrä kasvoi jakson aikana 38 %, 24 108 koneeseen. Tilausten määrä oli erityisen suuri Kiinassa, jossa se nousi 72 %, SDLG-pyöräkuormaajien ja SDLG- ja Volvo-kaivukoneiden lisääntyneen kysynnän ansiosta.

Parannukset markkina-alueilla
Vuoden 2018 toisen neljänneksen aikana kysyntä jatkoi kasvamistaan useimmilla suuremmilla markkina-alueilla. Kuluvan vuoden aikana kasvu on ollut Euroopassa 8 %, Pohjois-Amerikassa 17 % ja Etelä-Amerikassa 28 %. Aasiassa (Kiinaa lukuun ottamatta) kasvu on ollut 19 %, kun taas Kiinan markkina-alueella jatkuu voimakas kehitys 47 %:n kasvulla. 

"Volvo CE on investoinut hyvin vahvoihin tuotteisiin ja palveluihin, ja strategiamme on palvella sekä asiakkaitamme että itseämme hyvin", kommentoi Melker Jernberg, Volvo Construction Equipmentin toimitusjohtaja. "Me jatkamme ponnistelujamme tehokkuuden parantamiseksi koko tuotantoketjussamme, ja me olemme menossa oikeaan suuntaan. Loppuvuoden aikana keskitymme edelleen pitämään tasapainon uusiin teknologioihin investoinnin ja samalla kustannustietoisuuden ja joustavuuden ylläpitämisen välillä."

Volvo Construction Equipment, nettomyynti markkina-alueittain, miljoonaa Ruotsin kruunua (SEK).

Nettomyynti markkina-alueittain

Toinen neljännes

Ensimmäiset kuusi kuukautta

Milj. SEK

2018

2017

2018

2017

Eurooppa

7 752

6 695

14 351

12 425

Pohjois-Amerikka

4 463

3 748

7 896

6 638

Etelä-Amerikka

603

392

1 118

791

Aasia

10 394

6 502

19 458

12 638

Afrikka ja Oseania

1 191

1 101

2 466

2 048

Yhteensä

24 403

18 439

45 317

34 541