Volvo services load assist onboard weighing

On-Board Weighing

Ta kontroll over produktiviteten

Gjør overlast, underlast, ny veiing og ventetider til noe som hører fortiden til, med On-Board Weighing, og få innsikt i sanntid om skuffens last. Ved å veie skuffens last under kjøring eliminerer det dynamiske systemet enhver forstyrrelse av arbeidsflyten.

Lasting gjort enkelt

Det er enkelt å benytte Volvo Co-Pilot-berøringsskjermen til å overvåke fremdriften av lastingen, spore materialer og lastebiler, samt veksle mellom arbeidsordre på noen sekunder.

Et justerbart varsel informerer maskinføreren hvis skuffelasten overskrider en fastsatt grense. Ved kjøring i hastigheter over 10 km/t (6 mph) er visse funksjoner deaktivert for å unngå at maskinføreren blir distrahert.

Lastet med fordeler

Enkel-modus – Ny

Det har aldri vært enklere å komme i gang med On-Board Weighing takket være Enkel-modus. Tilgjengelig ved å taste inn en PIN-kode, denne forenklede versjonen begrenser verktøyet til tre kjernefunksjoner: visning av gjeldende last/vekt i trippteller-modus, vekten av lastet materiale og utskrift av en forenklet kvittering.

Liten vekt-modus – Ny

Den perfekte løsningen for arbeid med materialer som har lav vekt. Denne funksjonen gjør det mulig for maskinførere å veie last som for øyeblikket er under den nedre grensen til systemet. Maskinens nominelle arbeidsbelastning senkes fra 5 % til 1 %.

Presisjonslasting

Nøyaktighetsgraden er på +/- 1 % for hver veiing. Når forholdene eller kundenes behov gjør det umulig å registrere vekten med denne nøyaktigheten er det mulig å velge en nøyaktighet på +/- 2 %.

Arbeidsordrer/delvis tømming

Velg kundenavn og målvekt med bare noen få trykk.

Det er enkelt å håndtere den siste skuffen i lasteprosessen med "delvis tømming"-funksjonen.

Skuffer, og mer

Systemet er optimalisert for bruk av standardskuffe, men er også egnet for høyttippende skuffer og sidetippskuffer, samt er kompatibel med pallegafler og klør (nøyaktighet +/- 2 %). Dessuten vil maskinførere kunne dra nytte av en veiledet kalibreringsprosess.

Rapportering ved forespørsel

Produksjonsdata lagres i Volvo CO-Pilot og kan eksporteres trådløst eller ved hjelp av et USB-minne. Systemet fyller ut CareTrack og kombinerer produktivitetsdata og drivstoffdata i én enkelt rapport.

Oppgavemoduser

Velg mellom fire moduser som vil tilpasse den viste informasjonen i forhold til oppgaven: trip-teller, lastebillasting, lasting i haug eller prosesslasting.

Spesifikasjoner for On-Board Weighing

Maskintilgjengelighet L60H, L70H, L90H, L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L260H, L350H
Type system Fulldynamisk*
Typisk nøyaktighet 1%*
Veieområde Innenfor 5 - 150 % av maskinens arbeidslast
Veieområde - "Lav vekt"-modus Innenfor 1 - 5 % av maskinens arbeidslast
Godkjent for kjøp og salg NEI
Måleenhet Tonn, Short-ton og lbs
Oppgavemoduser Tur, Lastebil, Haug**, Prosess**
Lasting av flere lokasjoner JA, opp til 3 individuelle lokasjoner
Dryss av-funksjonalitet "Dryss av" i haug eller "dryss av" på lastebil
Pausefunksjonalitet JA
Ryggekamera, Radardeteksjonssystem** JA, kun ved rygging, ELLER til enhver tid i fullskjermmodus eller splittskjerm
Antall arbeidsordre Mer enn 100 000
Antall redskaper/utstyr Mer enn 100 000
Antall kunder Mer enn 100 000
Antall lastebiler/mål Mer enn 100 000
Antall materialtyper Mer enn 100 000
Data overført via skylagring med SIM-kort Detaljert informasjon per skuffe.
Vekt, Materialbetegnelse, Målnavn, Kundenavn, Arbeidsordrenavn
Data overført via USB Detaljert informasjon per arbeidsordre.
Start- og stopptider
Arbeidsordrenavn, Totalt lastet materiale, Materialtype
Kundenavn
Data overført i CareTrack Tonn/sh.ton, Liter/gallon,
Tonn (sh.ton)/time, Tonn (sh.ton)/liter eller gallon,
Liter eller gallon drivstoff/tonn (sh.ton),
Antall sykluser
Summering av last

Per tidsenhet/ kunde / mål / arbeidsordre / materiale og oppgavemodus
Eksporter til USB (pdf) og utskrift

Instruksjonsbok Tilgjengelig via berøringsskjermen.
Tilgjengelig på 25 språk
Kalibreringstid Én 15-20 sekunders kalibrering per dag* eller etter skifte av redskap/utstyr
Overlastvarsling Lastebil/Mål,
Skuffe
Printer / Type** Termisk printer. Utskrifter kan også eksporteres som PDF til USB
Printer / Tilkobling
USB
Printer / Informasjon på utskrift
Firmanavn, Lokasjon, Adresse og telefonnummer, Fritekstfelt
Dato og klokkeslett
Kundenavn
Arbeidsordrenavn
Mål
Totalvekt, Vekt per beholder, Vekt per materiale
Antall skuffer
*Avhengig av driftsforhold | Hvis "Lav vekt"-modus er aktivert er ikke systemet fulldynamisk og har redusert nøyaktighetsgrad
**Ekstrautstyr

 

Forbedre virksomheten din

La oss diskutere hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss