Førerveiledning

Forstå når og hvordan du bruker de mange smarte funksjonene til din Volvo-hjullaster og oppnå optimale resultater på arbeidsområdet. Du kan også sette opp mål og objektiver for å kontinuerlig utvikle og forbedre driftsrutinene for å få mest mulig ut av deg selv og maskinen du arbeider med.

Lavere driftskostnader

Ta bedre beslutninger bak manøverorganene takket være øyeblikkelig tilbakemelding på kjøreadferden – en funksjon som kombineres med sanntidsvisning på skjermen. Med hurtig og lett tilgjengelig informasjon kan maskinførere sikre at de arbeider på en måte som gir optimal drivstoffeffektivitet og redusert maskinslitasje.

Hva du får

Kjøreteknikk

Overvåk kjøreteknikken med hovedindikatorer som: tomgangskjøring i forhold til aktiv tid, bremsing i forhold til distanse, gasspådrag (%) og bruk av Lock Up i forhold til distanse.

Meldinger

Maskinførere mottar veiledning i sanntid om hvordan de betjener maskinen på best mulig måte, som f.eks. det å aktivere lastearmsdempingen eller Lock Up-funksjonen.

Interaktiv veiledning

Naviger i funksjonene og få tips om hvordan du bruker dem.

Resultat og trender

Sanntidsresultater og grafisk visualisering av førerytelsen på tvers av tidligere arbeidsskift gjør det mulig å forbedre og å følge opp ytelsesforbedringer.

Bruker-ID

Lag individuelle profiler og få muligheten til å hente frem lagrede data og mål før hvert arbeidsskift.

Instrumentpanel

Nøkkelinformasjon knyttet til maskinutnyttelse (driftstid, gjennomsnittshastighet, drivstofforbruk, tilbakelagt distanse) vises tydelig på Volvo Co-Pilot, og kan tilbakestilles separat fra maskinens informasjonspanel.

Spesifikasjoner for Operator Coaching-applikasjonen

Måleenhet Meter, liter, yards og gallon
Bakmontert kamera JA, kun ved rygging
Annen applikasjonsintegrering On-Board Weighing: Operator Coaching er tilgjengelig som et bilde i bildevelgeren
Data/resultater Kun koblet til individuelle førerprofiler. Maksimalt 40 tillatte profiler
Dataoverføring via Cloud-service Ikke tilgjengelig
Dataoverføring via USB Ikke tilgjengelig
Dataoverføring via CareTrack Ikke tilgjengelig
Printer / Tilkobling Ingen
Skjermvisninger 3 visninger: hoved, interaktiv hjelp og historisk (grafer)
Målinger (som utgjør total oppnåelse) Tomgang, brems, gasspådrag, Lock Up*
  Tomgang % av driftstiden der maskinen står stille og transmisjonen står i fri. Lavt er best
  Brems Forbrukt bremseenergi per kjøresegment. Lavt er best
  Gasspådrag % av pedalbetjening under 75 %. Høyere % i sirkelen er best
  Lock Up % av kjørt distanse med innkoblet Lock Up-funksjon. Høy verdi er best
  Forbruk Totalforbruk målt siden siste tilbakestiling
  Driftstid Total driftstid målt siden siste tilbakestilling
  Distanse Totaldistanse målt siden siste tilbakestiling
  Gjennomsnittlig forbruk Gjennomsnittsforbruk målt siden siste tilbakestiling
Total oppnåelse Gir en sammendragsevaluering basert på den samlede oppnåelsen.
Graf over samlet oppnåelse Gir en rask oversikt over den totale oppnåelsen fra de 2 siste driftstimene
Tilbakestilling Utføres manuelt via menyen ELLER etter 8 timer uten at maskinen har vært i drift
Interaktiv hjelp Informasjon på bryterne plassert på A-stolpen
Meldinger Live-status for automatiske funksjoner, samt forslag for mer effektiv kjøring. Tilbakemeldinger til maskinføreren i sanntid.
*Lock Up-sifferet forsvinner dersom det ikke finnes noen Lock Up-funksjon på maskinen.
Volvo forhandleroversikt hjem
Forbedre virksomheten din

La oss diskutere hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss