volvo haul assist

Dekktrykkovervåkingssystem

Proaktiv dekkhåndtering

Dekktrykkovervåkingssystem

Med sanntidsinformasjon om dekkenes trykk og temperatur kan maskinførerne sikre at dekkene holder seg innenfor riktige verdier. Hvis ikke, mottar maskinførerne et varsel og visuell angivelse av hvilket dekk som trenger oppmerksomhet.

Enklere dekkovervåking, lavere totale eierkostnader

Det integrerte systemet sparer tid under maskininspeksjoner, samtidig som at det bidrar til å sikre lang levetid på dekkene, høy maskinytelse, drivstoffeffektivitet og førerkomfort.

Hva du får

Pålitelig system

Systemet består av en sender/mottaker og seks ventilsensorer. De beskyttede komponentene er bygd til de høyeste standardene og er designet for takle de mest krevende miljøer.

Overvåket informasjon

Systemet følger tre kriterier: lavt trykk, høyt trykk og høy temperatur.

Sett dine grenseverdier

Hvert dekk overvåkes uavhengig og trykkgrensene kan endres på et enkelt vis. Alarmgrenser vises som nominelle verdier og prosent.

Alt på et øyeblikk

Ha full kontroll med Tire Pressure Monitoring System og On-Board Weighing, alt fra samme skjerm.

Volvo forhandleroversikt hjem
Forbedre virksomheten din

La oss diskutere hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss