Volvo Services Volvo reman

Volvo Byttekomponenter

La din maskin være en Volvo

Volvo Byttekomponenter

Volvo Byttekomponenter, vårt utvalg av overhalte komponenter vil holde maskinen din i drift i lang tid fremover mens eier- og driftskostnadene holdes nede. Jo bedre kvaliteten på komponentene, jo mer får du fra din Volvo-maskin. Hver del er viktig for tilgjengelig driftstid og ytelse. Så hvorfor gamble?

Det er mer enn bare et produkt, det er en del av løsningen

Volvo-maskiner bygges for å kunne kjøres med så liten miljøpåvirkning som mulig. Fabrikkoverhalte byttekomponenter er en naturlig del av dette engasjementet. Ved å skape et kretsløp - der gamle deler overhales til samme tilstand som nye - bidrar vi på en miljømessig måte som gagner alle. Hos Volvo tror vi på at en miljøvennlig praksis er mer enn bra for jordkloden, det er lønnsomt for kunden også, med konkurransefortrinn så vel som trygghet. Fabrikkoverhalte komponenter har mindre miljøpåvirkning siden majoriteten av de energiforbrukende komponentene har blitt resirkulert.

Rask levering

Har du råd til å vente på reparasjon eller overhaling når du kan få fabrikkoverhalte byttekomponenter i toppstand?

Det fine med byttesystemet er at du ikke må vente med å få tilbake den samme komponenten som du sendte inn. Ved første tegn til problemer, bestiller du en fabrikkoverhalt byttekomponent fra Volvo-forhandleren din. Dersom komponenten du ønsker ikke ligger hos den lokale forhandleren så sikrer Volvo's effektive reservedelsnettverk at komponenten snart er på plass. Du er ikke nødt til å vente på reparasjoner og du kan ta maskinen i bruk igjen med minimum stopptid. Du sender så den defekte delen til Volvo Construction Equipment for fabrikkoverhaling.

Garanti

Fabrikkoverhalte byttekomponenter med garanti øker maskinens verdi. Kunden vil alltid motta en komponent med en levetid og ytelse som er direkte sammenlignbar med en ny komponent. Som følge av dette vil vi alltid tilby standard delegaranti på våre overhalte komponenter.

Kvalitet

Miljøvennlig og resurssparende overhaling krever det samme utstyret, kunnskapene og kvaliteten som ved nyproduksjon. Alle slitte og skadede deler blir kassert og erstattes av nye originaldeler. Bare godkjente deler blir akseptert ved fabrikkoppbygging av byttekomponenten.

Dimensjonene og toleransene på de fabrikkoverhalte byttekomponentene kontrolleres like grundig og med samme kvalitetskrav som under vår produksjon av nye deler. Det er derfor vi er i stand til å gi deg den samme garantien på de fabrikkoverhalte byttekomponentene som på de nyproduserte.

Volvo forhandleroversikt hjem
Forbedre virksomheten din

La oss diskutere hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss