Volvo machine operator training

Føreropplæring

Utnytt potensialet

Føreropplæring

Føreropplæring er det perfekte kurset for å øke kunnskapen om Volvo-maskinen, lære sikker kjøreteknikk, og finne ut hvordan du kan bruke maskinen for å minimere slitasjen. Resultatet er en mer effektiv drift med reduserte kostnader og mer driftstid.

Hva du får

Sikrere drift

Opplæring gjør det mulig for maskinførere å kontinuerlig forbedre deres ferdigheter og kjørestil for å redusere faren for ulykker eller uønskede hendelser.

Redusert slitasje, reduserte kostnader

Opplæring kan hjelpe til med å forhindre at maskinen blir utsatt for unødvendig belastning og slitasje – noe som igjen fører til reduserte kostnader.

Høyere produktivitet

Med en god forståelse av de mange intelligente egenskapene og funksjonene i Volvo-maskinene kan maskinførerne utnytte maskinens fulle potensiale.

Mer driftstid

Riktig bruk holder maskinene dine i god stand og reduserer faren for ikke-planlagt ståtid, samtidig som at maskinens levetid og restverdi økes.

Økt tilfredshet

Føreropplæring er bevist å øke trivselen, noe som fører til mer fornøyde og produktive maskinførere. Et engasjement for ansattes utvikling bidrar også til å tiltrekke seg talentfulle maskinførere.

Hvordan det fungerer

Designet rundt kravene til dine maskinførere og din virksomhet, føreropplæringen leveres gjennom en kombinasjon av teori og praksis.

Fra teori...
 • Opplæringen starter i klasserommet hvor innholdet leveres via video, gruppediskusjon og presentasjoner fra våre instruktører:
 • Viktigheten av maskinføreren
 • Sikkerhet på arbeidsplassen
 • Maskinintroduksjon
 • Beste kjøreteknikk
  • Instrumenter og betjeningselementer
  • Egenskaper og funksjoner
  • Sikker drift
  • Tips og triks
…for å øve

Etter teoretisk undervisning i klasserommet skal deltakerne ut i felt for å bruke det de har lært. Før de setter seg bak spakene skal deltakerne utføre en gjennomgang og opplæring på maskinen. Deretter skal de arbeide seg gjennom en omfattende liste over maskinfunksjoner og oppgaver.Våre instruktører ser på utførelsen under de praktiske oppgavene og gir tilbakemelding og veiledning i sanntid. Denne praktiske delen kan kompletteres med klargjorte øvelser, eller under maskinførerens daglige arbeid, veiledet av instruktøren.

Smarte opplæringsverktøyer

For å støtte opplæringsprogrammet, samt opprettholde de oppnådde resultatene, kan din Volvo-forhandler tilby en rekke smarte løsninger.
Nedenfor er det noen eksempler.

Avanserte treningsimulatorer

Upåvirkelig av dårlig vær eller mangel på maskiner, de praktiske delene av føreropplæringen kan alltid utføres i en toppmoderne Volvo-simulator.

Med oppsett for både gravemaskin, hjullaster og rammestyrt dumper, Volvo–simulatorene kan gjenskape reelle arbeidsområder og driftsforhold for å gi maskinførere en autentisk opplevelse. Under bruk av simulatoren blir maskinførerens effektivitet og produktivitet blir målt i detalj for å måle ytelsen og for å se forbedringsmuligheter.

Insight Rapport

Drevet av CareTrack-telematikksystemet – Insight Reports kan være det perfekte støttematerialet for føreropplæring. En omfattende portefølje av rapporter gir informasjon relatert til maskinhelse, effektivitet og produktivitet til Volvo-maskinene, samt gir maskinførere lettforståelig informasjon om hvordan kjørestilen påvirker maskinens ytelse.

Volvo forhandleroversikt hjem
Forbedre virksomheten din

La oss diskutere hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss