Volvo advanced operator training

Avansert føreropplæring

Løft effektiviteten din til det neste nivået

Avansert føreropplæring

Avansert føreropplæring, også kjent som EcoOperator Training, er et avansert kurs for allerede erfarne maskinførere, med fokus rettet mot effektivitet. Programmet hjelper maskinførere til å være mer produktive, samtidig som at drivstofforbruket, maskinslitasjen og uplanlagt ståtid reduseres – for en mer lønnsom og miljøvennlig drift.

Hva du får

Optimal effektivitet

Med bedre forståelse av deres maskiner og bruksområder kan maskinførere planlegge og utføre deres arbeid mer effektivt – for å gjøre mer med mindre, samt øke effektiviteten og lønnsomheten.

Høyere produktivitet

Med en god forståelse av de mange intelligente egenskapene og funksjonene i Volvo-maskinene kan maskinførerne bruke maskinene til deres fulle potensiale.

Sikrere drift

Opplæring gjør det mulig for maskinførere å kontinuerlig forbedre deres ferdigheter og kjørestil for å redusere faren for ulykker eller uønskede hendelser.

Redusert slitasje, reduserte kostnader

Opplæring bidrar til å forhindre at maskinen blir utsatt for unødvendig belastning og slitasje – noe som igjen fører til reduserte kostnader.

Mer driftstid

Riktig bruk holder maskinene dine i god stand og reduserer faren for ikke-planlagt ståtid, samtidig som at maskinens levetid og restverdi økes.

Økt tilfredshet

Føreropplæring er bevist å øke trivselen, noe som fører til mer fornøyde og produktive maskinførere. Et engasjement for ansattes utvikling bidrar også til å tiltrekke seg talentfulle maskinførere.

Opplæring lønner seg

Penger investert i førerutvikling er vel anvendte penger. En dyktig maskinfører arbeider raskere og mer effektivt – og sparer tid og drivstoff. Egnet føreropplæring vil bidra til å øke lønnsomheten og redusere både driftskostnadene og miljøpåvirkningen.

Nederland

Ton Driessen, hjullasterfører (Wienerberger)

“Før vi gjennomførte EcoOperator-programmet kjørte jeg alltid med fullt gasspådrag, nå oppnår jeg den samme produktiviteten med halve gasspådraget.”

Algerie

Kader Salhi, Produksjonssjef (SAPAM)

“Etter opplæringen la vi merke til at utgiftene til drivstoff, dekk og reservedeler ble redusert.”

Sweden

Anders Johansson, Lagleder (Econova)

"Når du har kjørt hjullastere i 23 år tror du at du vet alt. Men det er imponerende hvor mye du kan lære og forbedre dine ferdigheter ved å ta EcoOperator-kurset. Du lærer å spare tid, penger og miljø.”

Nederland

Peter Amsen, Anleggsleder (Wienerberger)

“Vi sparte 4 liter drivstoff per time – en reduksjon på 20 % – det er mye!”
“Basert på de gode resultatene vil vi utføre EcoOperator Training på våre andre anlegg også.”

Hvordan det virker

Volvo advanced operator training

EcoOperator-programmet dekker et bredt spekter av områder der maskinføreren kan påvirke driftsresultatet. Volvo-instruktøren arbeider tett med maskinførerne for å øke kunnskapen deres og gi dem muligheten til å levere så høy ytelse som mulig.

Vurdere

Dataanalyse
Instruktøren utfører en innledende maskindataanalyse for å identifisere forbedringsmuligheter.

Besøk på arbeidsplassen
For å samle mer informasjon og fullføre vurderingsfasen arrangeres det et besøk på arbeidsplassen. Dette inkluderer både en maskininspeksjon og en vurdering av kjøreteknikk og driftsforhold.

Forbedre

Teori
Maskinførere fullfører en teoretisk opplæring for å få inngående kunnskap om beste praksis, inkludert både kjøreteknikker og generell effektivitet. Våre instruktører arbeider med de nyeste opplæringsverktøyene for å levere langsiktige og vedvarende forbedringer.

Praksis
Maskinførere får “kjøre” og bruke teknikkene som tidligere ble lært. Dette kan kompletteres med praktiske øvelser, eller under maskinførerens daglige arbeid, veiledet av instruktøren.

Opprettholde

Oppfølging
Noen måneder senere utføres det en ny maskindataanalyse. En oppsummering av resultatene gis sammen med anbefalinger om eventuelle ytterligere forbedringer.

En mektig rapport

For å forstå driften din bedre og for å sette en verdi på dine potensielle besparelser vil instruktøren lage den første EcoOperator-rapporten under et besøk på arbeidsplassen din. Med faktabasert informasjon om driftsmetodene kan instruktøren tilpasse opplæringsprogrammet til dine spesifikke forbedringsområder.

I oppfølgingsfasen blir det opprettet en ny EcoOperator-rapport for å fremheve forbedringer og oppnådde besparelser i forhold til ytelsen før opplæringsprogrammet ble iverksatt.

Smarte opplæringsverktøyer

For å støtte opplæringsprogrammet, samt opprettholde de oppnådde resultatene, kan din Volvo-forhandler tilby en rekke smarte løsninger. Nedenfor er det noen eksempler.

Avanserte treningsimulatorer

Upåvirkelig av dårlig vær eller mangel på maskiner, de praktiske delene av EcoOperator Training kan alltid utføres i en toppmoderne Volvo-simulator.

Med oppsett for både gravemaskin, hjullaster og rammestyrt dumper, Volvo–simulatorene kan gjenskape reelle arbeidsområder og driftsforhold for å gi maskinførere en autentisk opplevelse. Under bruk av simulatoren blir maskinførerens effektivitet og produktivitet blir målt i detalj for å måle ytelsen og for å se forbedringsmuligheter.

Rapporter

Drevet av CareTrack-telematikksystemet – Insight Reports kan være det perfekte støttematerialet for føreropplæring. En omfattende portefølje av rapporter gir informasjon relatert til maskinhelse, effektivitet og produktivitet til Volvo-maskinene, samt gir maskinførere lettforståelig informasjon om hvordan kjørestilen påvirker maskinens ytelse.

Volvo forhandleroversikt hjem
Forbedre virksomheten din

La oss diskutere hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss