Volvo Services Off-balance financing

Volvo OPERASJONELL LEASING

Den bekymringsløse finansiering

Volvo OPERASJONELL LEASING

Ingen fare for verdireduksjon. Ingen problemer med avhending. Ingen hodebry. Fordi du leier maskinen. Uten maskinen i balansregnskapet, føres månedlige betalinger som kostnader. På slutten av avtalen leverer du ganske enkelt maskinen til oss. Vi ordner resten.

Hovedegenskaper og fordeler

  • Ingen salgs- eller avskrivningsrisiko
  • Maskinen er ikke aktivert på balanseregnskapet ditt for bedre nøkkeltall
  • Enklere budsjettering
  • Andre kredittrammer opprettholdes
  • Mulighet til å forlenge leieavtalen ved kontraktens slutt
  • Kan kombineres med Volvo maskinforsikring samlet på en faktura

Finansieringsløsninger tilbys av Volvo Financial Services. Volvo Financial Services tilbyr ikke avgifts- eller regnskapsrådgivning. Kundene skal rådføre seg med skattemyndighetene eller regnskapsfører om individuelle forhold.

Volvo forhandleroversikt hjem
Ønsker å vite mer?

Volvo Finans tilbyr skreddersydde løsninger.

Kontakt oss