Personvern

Volvo Group tar personvern på alvor. Vi setter pris på at du stoler tilstrekkelig på oss til å oppgi personopplysninger. Vi bruker kun personopplysningene dine på en rettferdig måte som er denne tilliten verdig. Vi gir deg alltid innsyn i hvilken informasjon vi samler inn, hva vi kan gjøre med den, hvem vi deler den med, og hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål. Hvis du vil vite mer om hva slags informasjon vi samler inn om deg, kan du gå til Volvo Groups nettsted.

Om personvern på nettstedene våre

Du kan bruke Volvo Group sine nettsteder uten å oppgi identiteten din. Nedenfor finner du informasjon om hva vi samler inn når du bruker nettsidene våre. Hvis du registrerer deg for tjenestene våre eller kontakter oss via skjemaer, oppgir vi informasjon om hvordan dataene behandles i forbindelse med registreringen.

Identitet og kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig og personvernombudet
AB Volvo (“VOLVO”), som behandler av personopplysninger, er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter om databeskyttelse og personvern.

Dersom du har spørsmål angående behandlingen av dine personlige data, vennligst kontakt Volvo-gruppens personvernansvarlige på GPO.Office@volvo.com eller per post eller telefon på:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Sweden
+46 (0)31 66 00 00

Hvilke kategorier av personopplysninger behandles av VOLVO, hva er formålet med dette og hva er det juridiske grunnlaget?
Når du besøker et av VOLVOs nettsteder, er nettleseren din konfigurert slik at følgende data («loggdata») automatisk overføres til nettserveren vår, og deretter fanges opp i loggfiler:

  • Tilgangsdato
  • Tilgangstidspunkt
  • URL til henvisningsnettstedet
  • Mottatt fil
  • Datamengden som ble overført
  • Nettlesertype og -versjon
  • Operativsystem
  • IP-adresse
  • Domenenavnet til Internett-leverandøren din

Du kan ikke identifiseres gjennom denne informasjonen. Informasjonen brukes kun til tekniske formål for å levere innholdet du ber om, på korrekt måte. Innsamlingen av denne typen informasjon er et uunngåelig aspekt ved det å bruke nettsteder. Loggdataene analyseres bare for statistiske formål slik at vi skal kunne forbedre nettstedet vårt og de underliggende funksjonene. Volvo behandler personopplysningene dine på bakgrunn av det juridiske grunnlaget «legitim interesse»: VOLVOs legitime interesser inkluderer interessen for å administrere nettstedene sine i henhold til rettferdig forretningspraksis samt å opprettholde nettstedenes tilgjengelighet og funksjonalitet.

Informasjonskapsler (Cookies)
Vi bruker informasjonskapsler og sporingspiksler for å samle inn data om bruken din av nettstedet vårt slik at vi kan skreddersy nettstedet etter brukernes behov.
Innsamlingen av disse bruksdataene og opprettelsen av en bruksprofil utføres på anonym basis ved hjelp av en informasjonskapsel-ID. Vi oppretter og lagrer disse bruksprofilene kun i anonymisert form, og disse profilene kombineres ikke med navnet ditt eller noen annen informasjon som kan avsløre identiteten din, som for eksempel e-postadressen din.

Informasjonskapsler kan ikke brukes til å kjøre programmer på eller overføre virus til datamaskinen din. Ved hjelp av informasjonen i informasjonskapsler kan vi forenkle navigasjonen på nettstedene våre og legge til rette for at de vises på korrekt måte.

Hvert nettsted har sine egne retningslinjer for informasjonskapsler hvor du som bruker kan se den nøyaktige bruken av informasjonskapsler på det bestemte nettstedet.

Videreformidling av data til tredjeparter
Hvis det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen av personopplysningene, eller hvis det er pålagt gjennom lover eller forskrifter, kan VOLVO komme til å dele personopplysningene dine med andre selskaper i Volvo Group, inkludert selskaper utenfor EU eller EØS. Hvis det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen av personopplysningene, kan VOLVO også komme til å dele personopplysningene dine med tredjepartsselskaper og -leverandører, inkludert selskaper og leverandører utenfor EU/EØS.

Vi samarbeider med en rekke ulike tjenesteleverandører om å levere Volvo Groups univers av nettsteder. VOLVO sørger for etableringen av nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine på et tilstrekkelig nivå i henhold til det gjeldende lovverket for databeskyttelse.

Linker til andre nettsteder
Nettstedene våre kan inneholde linker til andre nettsteder. Vi har ingen innflytelse over hvorvidt operatørene av disse nettstedene har sørget for samsvar med forskriftene om databeskyttelse.

Hvor lenge oppbevarer VOLVO personopplysningene dine?
VOLVO oppbevarer personopplysningene dine så lenge som nødvendig for å oppfylle formålene med innsamlingen av personopplysningene.

Rettighetene dine angående databeskyttelse
Du har rett til å be VOLVO om informasjon om hvilke personopplysninger VOLVO behandler, samt å få tilgang til disse personopplysningene. Du har også rett til å be om å få personopplysningene dine korrigert dersom de er feilaktige, samt å be om at personopplysningene dine slettes. I tillegg har du rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses, noe som innebærer at du ber VOLVO begrense behandlingen av personopplysningene dine under visse omstendigheter. Videre har du rett til å innvende mot at personopplysningene dine behandles på bakgrunn av legitim interesse eller behandling for direkte markedsføring. Du har også rett til dataportabilitet (overføring av personopplysningene dine til en annen behandler) hvis VOLVOs behandling av personopplysningene dine er basert på samtykke eller kontraktsmessig forpliktelse og utføres automatisk.
Du er også berettiget til å fremføre eventuelle klager angående VOLVO's behandling av dine personlige data til en tilsynsvirksomhet.