Volvo Maskin AS Norge
Volvo redskap til kompaktlaster

utstyr for kompakte hjullastere

Lasteskuffer

Lasteskuffer

Et bredt utvalg av lasteskuffer som kan brukes til mange forskjellige arbeidsoppgaver innen gjenvinning, opplasting, bæring, planering o.s.v.

Allround skuff

Et bredt utvalg av lasteskuffer for lasting av jord, grus etc. Har en forholdsvis kort bunn for å sikre maksimal brytekraft ved litt vanskelige grunnforhold.

Tilgjengelig for: L30G, L35G, L45H, L50H

Detaljer

Multifunksjonsskuff

Multifunksjonsskuffa er ideell for mange typer masse- og materialhandtering. Skuffa kan åpnes for å plassere massen mer nøyaktig. Skuffa har en jevn kant som gjør den godt egnet til dosing og planering.

Tilgjengelig for: L30G, L35G, L45H, L50H

Detaljer

Høyttippende skuff

Skuffa er designet for å handtere materiale med lav egenvekt som kull, koks, flis o.l. Skuffa er hengslet i en ramme i fronten slik at tømmehøyden øker betraktelig. Dette gjør det mulig å laste i lastebiler med høye sidevegger, i matekasser, siloer etc.

Tilgjengelig for: L30G, L35G, L45H, L50H

Detaljer

Sidetippskuff

Sidetippskuff er laget for arbeid på trange områder som for eksempel i tunneller, for fylling av grøfter langs bygg eller langs vei etc. Designet gjør at man laster eller fyller ved å tippe skuffen sideveis med hjullasteren parallelt med lastebilen evt. grøfta som skal fylles. Dette reduserer behovet for manøvrering fram og tilbake, og er perfekt for arbeid på trange områder.

Tilgjengelig for: L30G, L35G, L45H, L50H

Detaljer

Planeringsskuffe

Med en lang flat bunn er Volvo's planeringsskuffe det perfekte valget for masseforflytningsarbeider som f.eks. fjerning av topplag, jevning av tipp, landskapsforming og planering. En lav skuffeprofil gir enestående sikt gjennom festet og ned til kniven, mens sideplatedesignen hjelper maskinførere med å holde det plant samtidig som at bakkanten muliggjør planering under rygging. Skuffebunnen er forsterket med slitesterke stålplater og en høydeforlengelse for snørydding (ekstrautstyr) forbedrer allsidigheten ytterligere.

Tilgjengelig for: L30G, L35G, L45H, L50H

Detaljer

Gripskuffe

Gripskuffa er designet for bruk i gjenvinningsindustrien, og for handtering av kvist, blader, hageavfall og andre volumiøse materialer. Skuffa er utstyrt med en griparm som åpnes og lukkes med to hydrauliske synlindre.

Tilgjengelig for: L30G, L35G, L45H, L50H

Detaljer

Steinsvans

Steinsvansen er ideell for å grave opp stein, fjerne stein fra jorder, fjerne stein eller restavfall fra anleggsplasser etc. Stein og annet materiale sorteres ut, mens jord og annet finere materiale soldes ut.

Tilgjengelig for: L30G, L35G, L45H, L50H

Detaljer
Volvo redskap til kompaktlaster

Skuffe for handtering av skrap

Denne skuffa er konstruert for å handtere vanskelige materialer i industri, gjenvinning og på anleggsplasser. Den er ideell for å handtere volumiøst materiale med irregulær form. Skuffa er utstyrt med to griparmer som åpnes og lukkes med to hydrauliske sylindre.

Tilgjengelig for: L45H, L50H

Avfallsskuffer

Volvo avfallsskuffer er robuste lettmaterialskuffer tilpasset gjenvinningsbransjen for handtering av alle typer avfall med lav egenvekt.

Tilgjengelig for: L30G, L35G, L45H, L50H

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse

Utstyrsdesignet kan variere avhengig av maskinmodell.

Volvo forhandleroversikt redskap
Ta kontakt

Vil du bestille eller vite mer? Send oss en melding.

Ta kontakt