Volvo tilbyr Compact Assist med sanntidskalkulering av asfaltdekkets tetthet

Den bransjeledende teknologien fra Volvo Construction Equipment for sanntids kartlegging av tetthet eliminerer gjetting, og sikrer en nøyaktig ytelse og uslåelig produktivitet.

Volvo tilbyr Compact Assist med sanntidskalkulering av asfaltdekkets tetthet

Volvo Construction Equipment har introdusert Compact Assist sammen med Volvo Co-Pilot – til et utvalg av Volvo asfaltvalser. Teknologien er tilgjengelig i to pakker – Volvo Intelligent Compaction og Intelligent Compaction med Density Direct. I tillegg til å håndtere kartlegging, temperaturoversikt og datalagring, har Volvo Intelligent Compaction system og Intelligent Compaction med Density Direct bransjens første teknologi for kartlegging av tetthet i sanntid. Begge pakkene inkluderer Volvo Co-Pilot, et lettbetjent display i førerhuset, som gir klare og detaljerte data om arbeidet, noe som sikrer nøyaktig ytelse.

"Kartlegging av tetthet har blitt beskrevet som den "hellige gral" innen komprimering. Den første som utvikler teknologien vil være den som radikalt fremmer asfalteringsbransjen, ble det sagt, og det er akkurat hva Volvo har gjort," sier Dr. Fares Beainy, forskningsingeniør ved Volvo Construction Equipment. "Takket være Intelligent Compaction med Density Direct, har maskinføreren sanntids tilgang til beregningen som til slutt avgjør suksessen på arbeidet - nemlig tetthet."

Still inn tettheten og sett i gang
I Intelligent Compaction med Density Direct-programmet finnes det en kalibreringsskjerm, der brukeren stiller inn tettheten for prosjektet. Straks systemet er full-kalibrert med data spesifikt for arbeidsoppgaven, produserer den Volvo-patenterte teknologien en tetthetsberegning som har en nøyaktighet innenfor 1,5% av kjerneprøver, og gir en sanntidsavlesning av tetthetsverdier for over 100% av dekket.

Med disse sanntidsdataene, har maskinføreren mulighet til å foreta nødvendige justeringer mens asfalten legges. Dette reduserer ikke bare forekomster av utilstrekkelig komprimering som driver opp prosjektkostnadene, men reduserer også tiden som går med til å kjerneprøver, videre forbedrer systemet kvaliteten og fører til mye større ensartethet enn ved testing med kjernemåler. Kalibreringer lagres også i Volvo Co-Pilot, slik at føreren kan koble kalibreringer til visse deler av en jobb, og raskt bytte frem og tilbake mellom kalibreringer for å møte kravene til konkrete jobbelementer.

Brukervennlig betjening
Volvo Co-Pilot har et tetthetskart som viser hver kvadratfot av et utlagt asfaltdekke i en farge som representerer tettheten, og som viser en numerisk avlesing av tettheten i hjørnet av skjermen. Både Volvo Intelligent Compaction og Intelligent Compaction med Density Direct tilbyr temperaturdata og kjørebane i sanntid. Ved å bruke den 10 tommers store fargeskjermen, viser kartfunksjonen hver kjørebane med komprimering og overlapping av valsetrommel med en egen farge, slik at maskinføreren lett kan se "helligdagene" og arbeide mot jevn dekning. Kartlegging av temperatur gir føreren et "temperaturkart" som viser kjørebanen til valsen med den siste registrerte overflatetemperaturen.

Volvo tilbyr Compact Assist med sanntidskalkulering av asfaltdekkets tetthet

Datalagring og GPS
Data innsamlet fra kartlegging av kjørebaner, temperatur og tetthet lagres på 
Volvo Co-Pilot's interne 14 GB harddisk, noe som gir nok plass til omtrent 7 måneder med datainnsamling, og kan sikkerhetskopieres over i en USB-enhet og vises i VETA-format. Med Differential GPS (ekstrautstyr) blir dataene som er samlet knyttet til stedsinformasjon med en nøyaktig innenfor 20 mm (½ tomme). I tillegg til 
Volvo Co-Pilot, inkluderer begge Volvo-pakkene front- og bakmonterte infrarøde temperaturfølere.

Uavhengig testet og utprøvd
Density Direct ble utviklet og testet som en del av programmet US FHWA Highways for LIFE Technology Partnerships. Teknologien ble brukt på forskjellige jobber med fulldybde og toppdekke asfaltering, og senere vurdert av uavhengige brukere over hele landet. Resultatene ble overvåket av forskere ved universitetet i Oklahoma, og viste at Density Direct-kalkylene ble påvist å være innenfor 1,5% av kjerneprøver hver gang på 180 testområder.

Volvo Intelligent Compaction og Intelligent Compaction med Density Direct fås på nye Volvo asfaltvalser, inkludert Volvo DD105. Levering for ettermontering på tidligere Volvo asfaltvalser vil komme i fremtiden, utelukkende gjennom 
Volvo Construction Equipment-forhandlere. 

April 2016
 
Slutt.

For mer informasjon, vennligst se: www.volvoce.com/press 

Eller kontakt:

Thorsten Poszwa 
Direktør, Ekstern kommunikasjon 
Volvo Construction Equipment 
Tlf: int +32 490 65 96 68 
Email: thorsten.poszwa@volvo.com 
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O'Sullivan
SE10
London
Tlf: int +44 77 333 50307
Email: osullivan@se10.com