Volvo CE ser forbedrede markedsandeler og underliggende inntekter i siste kvartal 2015

Forbedrede inntekter og økte markedsandeler i segmentet for store maskiner var utilstrekkelig til å kunne kompensere for et fallende totalmarked i resultatene for Volvo Construction Equipment's siste kvartal 2015, som så en salgsreduksjon på 11 % i perioden. For hele året, ble selskapets salg redusert med 3 % i løpet av 2015.

I det fjerde kvartalet i 2015 rapporterte Volvo Construction Equipment (Volvo CE) at nettosalget gikk ned med 11 % til SEK 10 967 M, sammenlignet med SEK 12 277 M i samme periode året før. Disse tallene ble forårsaket av ytterligere store reduksjoner i Kina og Brasil, kombinert med motvind i mange markeder utenfor Nord-Amerika, som også viste tegn til avkjøling. For hele 2015 så Volvo CE salget falle med 3 % til SEK 51 008, mens driftsinntektene nesten doblet seg, til SEK 2090 M, opp fra SEK 1231 M i 2014.

Transformeringen fungerer
Driftsinntektene, eksklusive omstruktureringskostnadene, i årets siste periode, resulterte i et tap på SEK 191 M, en betydelig forbedring i forhold til tapet på SEK 815 M i samme periode året før. Driftsmarginen viste også tegn til fremgang med 1,7 % negativt i perioden - opp fra 6,6 % negativt i 4. kvartal 2014. Driftsmarginen var positiv for året som helhet og endte på 4,1 %, opp fra 2,3 % i samme periode året før. Disse relativt oppmuntrende utviklingene ble oppnådd til tross for redusert salgsvolum, lav kapasitetsutnyttelse og en kredittprovisjon i Kina på SEK 158 M.

"I møte med et globalt marked som forble flatt til nedadgående i 2015, fortsatte Volvo CE å kjøre på med interne tiltak som forbedret lønnsomheten og ressurseffektiviteten," kommenterte Martin Weissburg, president i Volvo Construction Equipment. "Til tross for et redusert salg forbedret våre driftsresultater seg - og var mye bedre enn i samme periode i 2014. Vi tok markedsandeler i større, mer lønnsomme maskinsegmenter, avsluttet produksjonen og salget av nye gravelastere, veihøvler og freser, og styrket en ny ledelsesstruktur som lar oss gjøre klare, velorienterte beslutninger. Dette viser at aktivitetene til Volvo-, SDLG- og Terex Trucks-teamene som driver vår transformasjon av Volvo CE globalt fungerer."

Tabell 1. Volvo Construction Equipment's nettosalg per markedsområde, angitt i millioner svenske kroner.

Tabell 1. Volvo Construction Equipment's nettosalg per markedsområdeSlutt.

Februar 2016

For mer informasjon, vennligst se: www.volvoce.com/press 

Eller kontakt:
Thorsten Poszwa
Direktør, Ekstern kommunikasjon
Volvo Construction Equipment
Tlf.: int +32 490 65 96 68
Email: thorsten.poszwa@volvo.com
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal 

Brian O’Sullivan
SE10
London
Tlf.: int +44 77 333 50307
Email: osullivan@se10.com