Salget fra Volvo CE falt 2 % i Q3

Forbedret margin tross flate volumer i Volvo Construction Equipment's tredje kvartal.

En bedring i det europeiske markedet, og en ordreinngang som har økt med 17 %, klarte ikke å utligne for fortsatt svakhet i andre markeder og sender Volvo Construction Equipment's (Volvo CE) salg ned 2 % i tredje kvartal, etter at tallene har blitt justert for valutabevegelser.

Netto salg i tredje kvartal ble redusert med 3 % til SEK 11 539 M (11884). Etter å ha blitt justert for valutabevegelser gikk nettosalget ned med 2 %. Justert driftsresultat økte til SEK 601 M (576), korresponderende til en driftsmargin på 5,2 % (4,8).

Netto ordreinngang i tredje kvartal økte med 17 % sammenlignet med samme kvartal i 2015, men fra lave nivåer. Ordreinngangen økte i alle regioner. I Europa ble høyere ordreinngang i Frankrike og Tyskland oppveid av lavere ordreinngang i Norge og Russland. Økningen i Nord-Amerika ble delvis drevet av lanseringen av kompaktmaskiner med Tier IV final-kompatible motorer. I Sør-Amerika var økningen i ordreinngangen i stor grad knyttet til SDLG i Brasil. Ordreinngangen i Asia (inkludert Kina) var 24 % høyere. Dette ble drevet av økt ordreinngang for Volvo-merket i Kina, hovedsakelig for gravemaskiner, og den fortsatt sterke veksten i India, så vel som økning for SDLG-merkede produkter i Kina og Sør-Øst Asia. I tredje kvartal lå leveransene omtrent på samme nivå som i fjor. Økte leveranser i Europa, i tillegg til SDLG-merkede produkter i eksportmarkedene og i det stabiliserende Kinesiske gravemaskinmarkedet, ble motvirket av redusert salg av Volvo-merkede maskiner i Midtøsten og Amerika.

"Til tross for fortsatt lav etterspørsel har driftsmarginen bedret seg noe i tredje kvartal til 5,2 %. I tillegg er det positivt at ordrene har økt noe på tvers av alle regioner, fra lave nivåer i BRIC-regionene." kommenterte Martin Weissburg, president i Volvo Construction Equipment. "Vi ser ingen umiddelbar økning i etterspørselen og fortsetter det interne arbeidet med å fokusere på Volvo CE's kjernevirksomhet."

I kvartalet viste Volvo CE frem en rekke innovasjoner; en hybridhjullaster med potensial til å forbedre drivstoffeffektiviteten med opp til 50 % og prototypen av en autonom hjullaster og dumper.

Tab Q3 2016Slutt.

Oktober 2015

For mer informasjon, vennligst se: www.volvoce.com/press
Eller kontakt:

Tiffany Cheng
Direktør, Ekstern kommunikasjon
Volvo Construction Equipment
Tlf: int +32 499 56 68 47 
Email: tiffany.cheng@volvo.com

Brian O'Sullivan
SE10
London
Tlf: int +44 77 333 50307
Email: brian.osullivan@se10.com


Besøk http://www.thenewsmarket.com/volvogroup for å få tilgang til video fra Volvo Group. Du kan se på demo og bestille video-materiell som MPEG2-filer, eller på Beta SP tape. Registrering og video-materiell er gratis for media.