Testing av verdens første "utslippsfrie" pukkverk er i gang

PRESSEMELDING

Pressmelding Electric Site Skanska

29. august startet Volvo Construction Equipment og Skanska testing av Electric Site-konseptet i Skanskas pukkverk Vikan Kross i nærheten av Gøteborg i Sverige. Systemet, som omfatter elektriske og selvgående Volvo-maskiner, vil bli testet i et reelt produksjonsmiljø i 10 uker – og vil gi en forventet reduksjon i utslipp av CO2 på 95%, og en reduksjon i totale driftskostnader på 25%.

De svenske selskapene Volvo Construction Equipment (Volvo CE) og Skanska snur pukkverksnæringen på hodet i en banebrytende studie for å lage verdens første "utslippsfrie" pukkverk. Ved å utnytte Volvo-konsernets kompetanse innen elektromobilitet og automatisering har forskningsprosjektet, som er blitt kalt Electric Site, som mål å elektrifisere alle transporttrinn i pukkverket – fra lasting via primærknusing og transport til sekundærknusing – selv om det fortsatt vil bli brukt en ubetydelig mengde diesel. Systemets effektivitet, sikkerhet og miljøfordeler vil med stor sannsynlighet påvirke både kunder og samfunnet som helhet i framtiden. 
 
Volvo CE og Skanska startet testingen av konseptet Electric Site 29. august i Skanskas pukkverk Vikan Kross nær Gøteborg i Sverige. Her produseres det pukk og grus til bruk i byggeindustrien samt til asfalt og betong. Produksjonen vil pågå i 10 uker og konseptet er utviklet for å oppnå samme kapasitet som Skanskas vanlige maskinpark, men med en avgjørende forskjell: 95 % lavere CO2-utslipp og 25 % lavere totale driftskostnader. 
 
"Det er første gang man har forsøkt noe slikt i pukkverksnæringen, og hvis det lykkes, kan Electric Site fungere som en mal for hvordan man kan forbedre effektiviteten, sikkerheten og miljøbelastningen i pukkverk over hele verden", uttalte Gunnar Hagman, administrerende direktør i Skanska Sverige. 

Med Electric Site utfordrer Volvo CE og Skanska tradisjonelle måter å jobbe på i pukkverksnæringen. Prosjektet har omfattet utvikling av nye konseptmaskiner, arbeidsmetoder og styringssystemer som sammen utgjør en komplett anleggsløsning. Ny teknologi omfatter maskin- og flåtestyringssystemer og logistikkløsninger for elektriske maskiner.

"Vi har måttet revurdere måten vi jobber på og hvordan vi ser på maskineffektivitet – vi har måttet utvide grensene for vår kompetanse", uttaler Melker Jernberg, sjef for Volvo CE. "Den totale anleggsløsningen vi utviklet sammen med Skanska er ikke en kommersiell løsning tilgjengelig for salg i dag. Vi vil evaluere utfallet av testene, men vi har lært veldig mye allerede om hvilke elementer som vil bli tatt med inn i den fremtidige produktutviklingen." 

Fra elefanter til maur
Tre store hjulstyrte dumpere er for eksempel erstattet av åtte mindre prototyper av HX2 autonome batteridrevne dumpere for å frakte materialet fra det primære mobile knuseverket opp til det sekundære, statiske knuseverket.

Electric Site Skanska

Prototypen er betydelig utviklet siden HX1 første gang ble vist til kunder og den internasjonale pressen på Volvo Xploration Forum i september 2016. "HX1 var vårt proof-of-concept", forklarte Uwe Müller, prosjektleder for Electric Site på Volvo CE. "Når vi visste at det var mulig, oppdaterte vi designkravene til HX2 for å ta med teknologi og komponenter fra andre deler av Volvo-konsernet, for eksempel elektriske motorer, batterier og kraftstyringselektronikk. Integrering av en helt ny drivlinje var avgjørende for å kunne dra full nytte av den banebrytende utviklingen innen elektromobilitet som skjer i Volvo-konsernet. En annen ny funksjon er innføringen av et visjonssystem som gjør at maskinen kan registrere mennesker og hindringer i nærheten."

Elektrisk oppgradering
Grovknuseren i Skanskas anlegg mates av gravemaskinprototypen EX1 på 75 tonn, med dobbelt kraftkilde og kabeltilkobling - en gravemaskin som ikke tidligere er vist for kunder eller presse. Grunnmaskinen for EX1 er en Volvo EC750EL som er oppgradert med en elmotor i tillegg til dieselmotoren. 

"For å få plass til de nye komponentene i maskinen uten å øke størrelsen måtte vi bygge om en hel del", forklarer Müller. "Men når det gjelder operatørgrensesnitt og betjening, har ingenting endret seg – den drives på nøyaktig samme måte som en vanlig Volvo-gravemaskin. Hvis kabelen er tilkoblet, starter maskinen automatisk i elektrisk modus. Hvis ikke, starter den i dieselmodus." 

"Ettersom maskinen vil være relativt statisk – og bare flytte seg noen få meter en eller to ganger om dagen etter hvert som gravemaskinen tar seg gjennom steinmassene – er den ideell som helelektrisk maskin med kabeltilkobling. På den måten kan vi gjøre den til en nullutslipps-gravemaskin når den er koblet til strømnettet. Vi har imidlertid konstruert den med fleksibilitet i tankene, slik at vi har mulighet til å bruke dieselmotoren når det trengs, for eksempel til å flytte maskinen eller få den raskt unna før sprengning", fortsetter han.
 
Sterk og stillegående
Haugene av masse på anlegget legges opp med LX1, Volvo CEs prototype på elektrisk hybridhjullaster. Maskinen gir opptil 50% bedre drivstoffeffektivitet og har betydelig reduksjon i avgassutslipp og støy sammenlignet med konvensjonelle modeller. LX1 er en "standardhybrid" med en drivlinje som består av elektriske drivmotorer montert i hjulnavene, eldrevet hydraulikk, et energilagringssystem, en betydelig mindre dieselmotor, og ny maskinarkitektur som blant annet innebærer en ny utforming av lasteaggregatet. Det er denne kombinasjonen som muliggjør en betydelig økning i drivstoffeffektivitet. Prototypen – som inneholder 98% nye deler og er en grunnleggende ny maskinkonstruksjon – kan gjøre samme arbeid som en hjullaster som vektmessig er en størrelse større.
Electric Site Skanska
En viktig innvielse
Toppledere fra Volvo CE og Skanska markerte starten på testperioden 29. august sammen med andre prominente skikkelser under en offisiell åpningsseremoni. Blant deltakerne var Martin Lundstedt, konsernsjef for Volvo-konsernet; Melker Jernberg, sjef for Volvo CE; Anders Danielsson, konsernsjef i Skanska; Gunnar Hagman, administrerende direktør i Skanska Sverige og Mikael Damberg, Sveriges nærings- og innovasjonsminister. Representanter fra svenske Energistyrelsen, Linköpings Universitet og Mälardalens Universitet, WWF, Sveriges Bergmaterialindustri og den svenske pressen var også til stede ved denne viktige markeringen.

"Det er spennende å endelig se hvordan Volvos protoyper arbeider sammen med matesystemene. Jeg føler meg veldig stolt av å være en del av denne innovasjonen – og å jobbe tett sammen med så talentfulle kolleger hos Volvo CE og Skanska", sier Joakim Käpynen, produksjonsleder for Skanskas steinbrudd Vikan Kross. "Electric Site viser at man med samarbeid og åpenhet i hele verdikjeden virkelig kan gjøre en forskjell."
 
Electric Site Skanska

Slutt.
August 2018

For ytterligere informasjon gå inn på: www.volvoce.com 
Eller kontakt:

Anne Bast 
Vice President, Corporate Communications 
Volvo Construction Equipment 
Tlf.: + 46 16 5415906 
E-post: anne.bast@volvo.com 

Brian O’Sullivan
SE10
Tlf.: +44 77 333 50307 
E-post: brian.osullivan@se10.com