Load Assist hjelper til med å utnytte det fulle produktivitetspotensialet til Volvo hjullastere

Load Assist fra Volvo Construction Equipment som er utviklet spesielt til Volvo L110H-L250H hjullastere, er et integrert system som eliminerer bort gjetninger og forbedrer produktiviteten og lønnsomheten

Load Assist hjelper til med å utnytte det fulle produktivitetspotensialet til Volvo hjullastere

L110H - L250H hjullastere fra Volvo Construction Equipment er bygd for å levere optimal ytelse. For å ytterligere maksimere utnyttelsesgraden til utstyret og øke inntektene kan disse kraftige maskinene leveres med fabrikkmontert Load Assist-system. Kombinert med Volvo Co-Pilot, et høyoppløst display i førerhuset, øker Load Assist driftstiden og produktiviteten samtidig som at driftskostnadene reduseres - for å sikre viktige verdier.

Load Assist er ideell innen bruksområder der det er korte lastesykluser eller ved lasting av transportkjøretøyer, i steinbrudd, gruvedrift og store infrastrukturprosjekter. Det dynamiske systemet forbedrer nøyaktigheten ved lasting, reduserer materialsvinnet og reduserer maskinslitasjen ved å sikre raskere lastesykluser og optimalisere produktiviteten.

Med en nøyaktighet på 1-2 % kan maskinføreren laste med maksimal kapasitet ved å forhindre overlasting, laste for lite, og det å måtte veie på nytt igjen. Selv i hellinger og på ujevn mark, er mengden av flyttet materiale dynamisk beregnet, nøyaktig og lettkalibrert. Dersom montert, fungerer ryggekameraet automatisk ved rygging, og kombinerer lastinformasjon og ryggekamera i en enkelt skjerm. Ved å optimalisere lastesyklusene, reduserer Load Assist kjøretøyenes lastetid, noe som sparer kundene for både tid og penger.


Uhindret tilgang
Med maskin-, jobb- og materialdata lett tilgjengelig kan maskinførerne veie nøyaktig og øke produktiviteten. Det justerbare 10" displayet i førerhuset hjelper maskinføreren med å holde fokus på arbeidet ved å minimere forstyrrelsen. Maskinføreren informeres med lyd og visuelle varsler dersom vektgrensene overskrides. Det fleksible systemet har et stort dataminne og lar maskinføreren skifte mellom arbeidsordrer og mål, og kan derfor overvåke fremdriften uten avbrudd i arbeidsflyten. Med større maskininnsikt og førerkontroll er kundene i bedre stand til å administrere driftskostnadene sine.

Med omfattende detaljer om maskinens ytelse og produktivitet kan kunden analysere bruken av maskinen og identifisere forbedringsområder. Informasjon fra Load Assist inneholder blant annet antall lastesykluser, tiden det har tatt å flytte materiallageret, antall lastebiler som har blitt lastet og antall tonn som er lastet på lastebilene.

Volvo Load Assist display

Bygget for å vare
For å sikre at kundenes Volvo-utstyr forblir i topp stand er de robuste komponentene laget for tøffe bruksområder. De tre hovedbestanddelene, to trykksensorer og et display, er bygd for å tåle vibrasjoner, fuktighet og ekstremt vær.

Perfekt tilpasset for Volvo L110H-L250H hjullastere, Load Assist's komponenter er grundig testet og godkjent i henhold til Volvo Construction Equipment's høye standarder. Som alt Volvo-utstyr støttes Load Assist av et stort globalt støtteapparat bestående av teknikere, verksteder og forhandlere, som gir assistanse og forutsigbarhet.

Slutt.

Januar 2016

For mer informasjon, vennligst se: www.volvoce.com/press 

Eller kontakt:

Thorsten Poszwa 
Direktør, Ekstern Kommunikasjon 
Volvo Construction Equipment 
Tel: int +32 490 65 96 68 
E-post: thorsten.poszwa@volvo.com 
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O'Sullivan
SE10
London
Tel: int +44 77 333 50307
E-post: osullivan@se10.com