NCC i Gøteborg med ny digital tjeneste fra Volvo

NCC reduserte antall lastebillass med 1600 i en test av ny digital tjeneste med Volvo Trucks og Volvo Construction Equipment. Testen ble gjennomført i den svenske transportadministrasjonens prosjekt i Västlänken, delprosjekt Centralen, i sentrum av Gøteborg. I tillegg til redusert kjøring, følger også redusert støy og CO2-utslipp med som positive effekter.

Effektiv utlastning
På NCCs delprosjekt Centralen i den svenske transportadministrasjonens prosjekt Västlänken, vil mer enn to millioner tonn utgravde masser bli transportert i prosjektperioden. Det er et stort ønske om å oppnå miljø- og effektivitetsgevinster, og ved å undersøke muligheten for digitalisering av arbeidsflyten, ble ideen til tjenesten "Effektiv lasting" født.

Ved å koble sammen lastebiler og gravemaskiner som arbeider for å transportere leire, jord og utgravde masser i en felles digital tjeneste, kan lastekapasiteten utnyttes maksimalt for hver transport som foregår i et byggeprosjekt. Det betyr også at sikkerheten økes på arbeidsplassen ettersom kommunikasjonen kan foregå digitalt i stedet for at sjåfører må ut av førerhuset og gå bort til gravemaskinen eller lastebilen og tilbake. Arbeidsmiljøet vil bli bedre og tryggere for både lastebilsjåfører, gravemaskinførere og ansatte i produksjonen.

- Så langt har vi klart å redusere trafikken til og fra prosjektet med 11 prosent, noe som tilsvarer cirka 1600 færre lastebiltransporter i sentrum av Gøteborg det første året vi har brukt tjenesten. Det er veldig gøy å se hvor godt tjenesten har fungert og hvilke fordeler den har for byen og for prosjektet, sier Johan Nyström, produksjonsleder, NCC Infrastructure.

Tjenesten for effektiv lastetjeneste brukt i lastebilene og gravemaskinene i prosjektet er utviklet av Volvo Trucks og Volvo Construction Equipment i samarbeid med NCC. Volvos gravemaskiner er utstyrt med digitale sendere som kontinuerlig overfører informasjon til systemet. Målet er at lastebilen skal lastes optimalt, ikke for mye og ikke for lite. Etter at lastingen er fullført, informerer gravemaskinene lastebilen digitalt hvilket materiale som er lastet, lastvekt og hvor lasten skal transporteres. Det er åtte aktive deponier og det er viktig å kunne styre lastebiler med for eksempel miljøfarlige masser til riktig deponi.

- Digitale løsninger som dette er av stor betydning for å redusere miljøpåvirkningen og øke produktiviteten. Effektiv lasting er et godt eksempel på dette. Gjennom det tette samarbeidet med NCC har vi lært mye underveis som gjør det mulig for oss å videreutvikle løsningen så vel som vår måte å jobbe på. Begge selskapene våre har høye miljøambisjoner og samarbeidet har betydd mye for begge parter. Vi er veldig fornøyde med at vi har redusert både karbondioksidutslipp og støynivåer betydelig for alle gøteborgere, sier Laura Stavby, prosjektleder i Volvo Trucks for dette prosjektet.

Denne digitale tjenesten er et resultat av flere års samarbeid mellom NCC, Volvo Trucks, Volvo Construction Equipment og andre involverte aktører. Det er et godt eksempel på at tett samarbeid fra starten av i et prosjekt kan skape store verdier.

- Grunnlaget for hele prosjektet har vært å forstå kundens prosess og utfordringene de har. Gjennom denne forståelsen har vi skapt en digital tjeneste som har blitt et positiv bidrag for våre kunder, vårt samfunn og for oss i Volvokonsernet. Dette har blitt mulig gjennom et tett samarbeid med NCC, men også takket være et tverrfunksjonelt samarbeid innen AB Volvo, sier Lars-Ola Sjöström, ansvarlig for utvikling, hos Volvo Construction Equipment.

Effektiv lasting er også kåret til finalist i prisen "Årets bærekraftige prosjekt" i CIO Awards-konkurransen.

- Det er veldig inspirerende at vårt arbeid også blir lagt merke til utenfor vår bransje og det viser hvordan samarbeid mellom forskjellige typer aktører kan drive utviklingen videre og skape digitale tjenester som bidrar til et bærekraftig samfunn, avslutter Johan Nyström.

Fakta om NCC
NCC er et av de ledende byggefirmaene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til byggeprosjekter som har en positiv innvirkning på kundene og på utviklingen av samfunnet som helhet. Virksomheten inkluderer utvikling av næringseiendom, anleggsbygg og infrastruktur samt produksjon av asfalt og steinmaterialer. I 2019 omsatte NCC for 58 milliarder SEK og 15.500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.


For mer informasjon, vennligst kontakt

Anne Bast
Head of Brand, Marketing and Communication, Volvo Construction Equipment
Telefon: +46 16 5415906
E-post: anne.bast@volvo.com