Volvo Maskin holder hjulene i gang

Spredningen av Covid-19 er utfordrende for oss alle, og økningen i antall smittetilfeller den siste tiden viser at vi fortsatt må være på vakt og ta nødvendige forhåndsregler. Samtidig gjør vi det vi kan for å sørge for at våre kunder skal kunne holde sine maskiner i gang. For å hindre smitte og sikre at både våre ansatte og våre kunder er operative i ukene og månedene som kommer har vi iverksatt en rekke tiltak:

  • Et beredskapsteam følger situasjonen tett, og vi gjør fortløpende nødvendige grep for å sikre reservedelsleveranser og mekanikerkapasitet, og tilgang på maskiner og utstyr.
  • Vi har innført adgangskontroll på våre anlegg; vi ønsker at besøk begrenses så langt det lar seg gjøre. Eventuelle besøk må på forhånd avtales med aktuell kontaktperson. I våre lokaler må besøkende holde 2 meters avstand. For å sikre avstand er det dessverre ikke kapasitet til at besøkende kan benytte vår kantine.
  • Det er innført hyppig vask av kontaktflater i våre bygg, og vi følger helsemyndighetenes anbefalinger for å hindre smitte. Det oppfordres til bruk av antibac, som finnes tilgjengelig både ved inngangen og øvrige steder i våre lokaler.
  • I forbindelse med service på maskiner ute på våre kunders anlegg, ønsker vi i utgangspunktet ikke at maskinfører eller eier er tilstede. Dersom vi likevel er avhengige av å møtes, praktiseres 2 meters avstand. Ved overlevering av maskin med tilhørende opplæring av maskinfører anbefales bruk av munnbind. I tillegg er vi nøye med bruk av hansker og renhold av ratt/spaker/nøkler ved arbeid i førerhuset.
  • Vi gir våre medarbeidere fortløpende informasjon om myndighetenes anbefalinger, slik at de har et bevisst forhold til smittespredning både når de er på jobb og på fritiden.

Vi håper ulempene med disse tiltakene for deg som kunde blir så små som mulig. Vår bransje har en viktig samfunnsoppgave, og til tross for den vanskelige tiden vi er inne i tar Volvo Maskin utfordringen og står på for at våre kunder skal kunne holde hjulene i gang!