Volvo Maskin er i full drift

Spredningen av Covid-19 er utfordrende for oss alle, men vi gjør alt vi kan for å sørge for at våre kunder kan holde sine maskiner i gang. Ansatte i serviceapparat, delelager og administrasjon er i full jobb. For å hindre smitte og sikre at både våre ansatte og våre kunder er operative i ukene og månedene som kommer, må vi imidlertid jobbe litt annerledes: 

  • Et beredskapsteam følger situasjonen tett, og vi gjør fortløpende nødvendige grep for å sikre reservedelsleveranser og mekanikerkapasitet, og tilgang på maskiner og utstyr.
  • Vi har innført adgangskontroll på våre anlegg; vi ønsker at besøk begrenses så langt det lar seg gjøre. Eventuelle besøk må på forhånd avtales med aktuell kontaktperson.
  • Distriktssjefer og ansatte i administrasjonen forsøker så langt det er mulig å jobbe fra hjemmekontor.
  • Det er innført hyppig vask av kontaktflater i våre bygg, og vi følger helsemyndighetenes anbefalinger for å hindre smitte, blant annet å holde avstand til hverandre og til besøkende.
  • I forbindelse med service på maskiner ute på våre kunders anlegg, ønsker vi i utgangspunktet ikke at maskinfører eller eier er tilstede. I tillegg er vi nøye med bruk av hansker og renhold av ratt/spaker/nøkler ved arbeid i førerhuset.
  • Vi gir våre medarbeidere fortløpende informasjon om myndighetenes anbefalinger, slik at de har et bevisst forhold til smittespredning både når de er på jobb og på fritiden.

Vi håper ulempene med disse tiltakene for deg som kunde blir så små som mulig. Vår bransje har en viktig samfunnsoppgave, og til tross for den vanskelige tiden vi er inne i tar Volvo Maskin utfordringen og står på for at våre kunder skal kunne holde hjulene i gang!