Volvo's oppgraderte Load Assist øker produktiviteten

Volvo Construction Equipment har hevet standarden på deres velprøvde hjullasterteknologi med den nyeste Load Assist-oppgraderingen, nå med en nøyaktighet på innenfor +/- 1 prosent.

Volvo Construction Equipment øker deres utvalg av innovative tjenester med den oppdaterte Load Assist-løsningen for Volvo-hjullastere i størrelsen L110H til L260H. Vektsystemet drives av det revolusjonerende Volvo Co Pilot-displayet. Ved hjelp av en 10" berøringsskjerm har maskinføreren tilgang til On Board Weighing-applikasjonen; Load Assist, som bidrar til å øke både maskinførerens og arbeidsplassens effektivitet ved å levere nøyaktig lastinformasjon til maskinføreren.
Ved å forhindre under- eller overlastning, samt unødig maskinslitasje og potensielle bøter, lar On Board Weighing hjullasterne arbeide med maksimal effektivitet og eliminerer bort venting og gjenveiing. Systemet samler veiedata via trykk- og posisjonssensorer, og viser dem deretter på Volvo Co Pilot. Dette gir sanntidsinnsikt i skuffens last med en nøyaktighet på +/- 1 %.

Klar, ferdig, løft!

Det oppgraderte systemet er designet for å gjøre hverdagen til maskinføreren enklere – og starter med nullpunktskalibreringen, der Volvo Co Pilot guider maskinføreren gjennom prosessen. Når kalibreringen er fullført kan maskinføreren raskt og enkelt sette opp prosjekter ved å velge kundenavn, arbeidsordrenummer, mållast og materialtype. Det er to arbeidsmoduser å velge mellom: Prosjektmodus – for å kontrollere lasten til flere kjøretøyer, og Trip-modus – ideell for lasting av enkelte kjøretøy, knuser eller annet stasjonært utstyr.

Samtidig som driften pågår kan maskinføreren følge fremdriften i sanntid. Det dynamiske systemet veier skuffens last under lasting for å eliminere bort eventuelle forstyrrelser i arbeidsflyten. Fargede søyler visualiserer skuffens last, levert last, og gjenstående last, mens ikoner gir innsikt i årsaken dersom vekten ikke har blitt låst.

Volvo Construction Equipment Load Assist

Systemet er optimalisert for skuffelasting, inklusive høytippskuffer og sidetippskuffer, og har mulighet for delvis veiing av skuffens last. Å utføre veiingen av den siste skuffen mot en målverdi er enkelt med "dryss av"-funksjonen – som gir en sanntidsvisning av gjenværende last i skuffen via Volvo Co Pilot. Maskinføreren kan mellom to moduser: en for å laste i haug, og den andre for å laste på kjøretøy.

I tillegg til å forenkle driften bidrar også On Board Weighing til et trygt arbeidsområde. En justerbar varslingsfunksjon informerer maskinføreren dersom forhåndsdefinerte lastgrenser overskrides. Avhengig av hvilket ekstrautstyr som er montert kan ryggekameraet kobles inn automatisk når maskinen settes i revers – alt i en og samme skjerm. For ekstra sikkerhet blir visse funksjoner deaktivert når hastigheten overstiger 10 km/t (6 mph).

Arbeid utrettelig – og trådløst

Med 16 GB minne gjør Volvo Co Pilot det mulig å lagre en nesten ubegrenset mengde informasjon om redskaper, arbeidsordrer, mål, materialer og kunder. Volvo Construction Equipment Load AssistData kan også lagres i nettskyen, overføres til en minnebrikke, eller skrives ut for fullstendig kontroll over veiedataene. Systemet forsyner CareTrack®-telematikksystemet med maskininformasjon, noe som gir ekstern tilgang til maskininformasjon som; totalt transportert last, tonn (tons/lb) transportert per liter (gallon) drivstoff og antall sykluser. Med de ferskeste detaljene om maskinens ytelse kan maskinførere og maskineiere finne områder som kan forbedres og dermed øke produktiviteten og redusere driftskostnadene.

Volvo Co Pilot er designet på en måte som gjør den enkel å utvide ettersom fremtidige programvareoppdateringer, ekstra funksjoner og nye programmer utvikles. Dersom Volvo Co Pilot er utstyrt med et SIM-kort kan systemet motta programvareoppdateringer eksternt via trådløs kommunikasjon. Merknad: Du kan laste ned bildene direkte i denne pressemeldingen ved å klikke her.