VOLVO MASKIN SERVICE - BODØ

Langstranda 7, 8001 Bodø Faktura-adresse: Postboks 6192 Torgarden, 7435 Trondheim, Telefon: 90 12 22 00

VMS Bodø

Avdelingsleder

Frank Jonassen

Telefon 90729862
Mail: Frank.Jonassen@volvomaskinservice.no

Delelager

Jan Odd Myrvoll

Telefon 90122200
Mail: Jan.Odd.Myrvoll@volvomaskinservice.no

Delelager

Mats Svendsen

Telefon 90122200
Mail: Mats.Svendsen@volvomaskinservice.no

Serviceleder

Torfinn Antonsen

Telefon 90122200
Mail: Torfinn.Antonsen@volvomaskinservice.no

Serviceleder

Fred Hansen

Telefon 90122200
Mail: Fred.Hansen@volvomaskinservice.no

Tekniker

Marius Slettemyr

Telefon 97792473
Mail: Marius.Slettemyr@volvomaskinservice.no

Tekniker

Axel Jacobsen

Telefon 97792473
Mail: Axel.Jacobsen@volvomaskinservice.no

Tekniker

Thor Oskar Windstad

Telefon 92846116
Mail: thor.oskar.windtstad@volvomaskinservice.no

Tekniker

Joakim Skille

Telefon 97792473
Mail: Joakim.skille@volvomaskinservice.no

Tekniker

Robert Bergsten

Telefon 97792473
Mail: Robert.Bergsten@volvomaskinservice.no

Tekniker

Geir-Åke Seljeås

Telefon 97792473
Mail: Geir-ake.seljeas@volvomaskinservice.no

Tekniker

Eirik Johannesen

Telefon 97792473
Mail: Eirik.Johannesen@volvomaskinservice.no

Tekniker

Simen Wigum

Telefon 97792473
Mail: Simen.Wigum@volvomaskinservice.no