CO2-reduksjonsprogrammet fra Volvo CE hjelper kunder å nå CO2-målene og bevege seg i retning CO2-nøytralitet.
Endringen starter her

Start reisen mot null utslipp i dag

Vi er alle nødt til å finne måter å ta hånd om klimaendringene på. Bedriften din har kanskje allerede ambisiøse mål for å redusere karbonutslippene.
Spørsmålet er: Hvordan skal dere nå målet? Volvo CE har svaret.

Volvo Construction Equipment har utviklet et trinnvist program som kan hjelpe dere å nå målet om CO₂-nøytralitet. Programmet fungerer uansett hvilket maskinmerke dere har på anleggsområdet eller hvor dere starter reisen.

Veien mot null er en prosess som kombinerer data, konnektivitet og løsninger på anleggsområdet. Gjennom samarbeid kan vi sette fart på endringene og hjelpe deg å oppnå betydelig fremgang – ett trinn om gangen.

Volvo L220H hjullaster

Kort oppsummering av CO₂-reduksjonsprogrammet:

1. Skaffe innsikt
Ved å bruke telematikkdata fra tilkoblede maskiner utarbeider vi en samlet oversikt over drivstofforbruk og CO₂/tonn for alle maskinene dine på anleggsområdet.

2. Analysere
Vi analyserer maskindata, materialflyt, flåtesammensetning, drivstofftype og operatøratferd. Deretter kartlegger vi hvilke tiltak som må fattes for å redusere CO₂/tonn.

3. Forbedre
Iverksettelse av bestemte tiltak. Viktige tjenester er blant annet EcoOperator-opplæring og andre effektivitetstjenester. Kan omfatte en plan for overgang til elektriske maskiner.

4. Opprettholde
Det er viktig å holde på det nye reduserte CO₂-nivået og ikke falle tilbake til gamle vaner. Vi hjelper deg å fortsette fremgangen og finne enda mer virkningsfulle mål for CO₂-reduksjon.

Volvo Construction Equipment hjelper kunder å redusere karbonutslippene og nå CO2-mål med CO2-reduksjonsprogrammet.

CO₂-reduksjonsprogram

Lær mer om vårt trinnvise program
Før meg dit