Volvo Maskin søker

Servicemarkedsdirektør

Interessert i en av Norges mest spennende jobber innen anleggsmaskinbransjen?

Volvo Maskin AS er Norges ledende leverandør av anleggsmaskiner med et komplett sortiment av maskiner, utstyr og serviceløsninger. Vi har et landsdekkende, delvis privat eid, service nettverk med 21 verksteder og 200 servicebiler. Stillingen vil være ved hovedkontoret som i dag er lokalisert på Mastemyr. Hovedkontoret skal flytte og vil fra 2023 ligge nord for Oslo på aksen Oslo-Gardermoen.

Stillingsbeskrivelse

Direktør for Servicemarked er ansvarlig for å lede og utvikle Volvo Maskins Servicemarked. Dette innebærer tradisjonelle oppgaver som fokus på potensialet for salg av reservedeler, slitedeler og utstyr, men også utvikling og drift av nye tjenester og serviceløsninger for å sikre Volvo Maskins’s kunder en rasjonell og kostnadseffektiv drift av sine maskiner.

Nær kontakt med vår eier, Volvo Construction Equipment, og våre forhandlere og kunder er en naturlig del av jobben.

Oppgavene innebærer spennende utfordringer og vil ha stor påvirkning og innflytelse på Volvo Maskin’s videre utvikling.

Stillingen rapporterer til Administrerende Direktør og er en del av vår ledergruppe.

 

Ansvar og oppgaver:

 • Overordnet ansvar for Volvo Maskin’s Servicemarked
 • Støttespiller og veileder for alle service verksteder
 • Utvikling av produkter, tjenester, produktivitet og effektivitet i nært samarbeide med vår salgsavdeling
 • Implementere strategier for å øke markedsandeler og lønnsomhet i servicemarkedet, iverksette og forankre tiltak
 • Bistå med organisatoriske forbedringsprosjekter
 • Måle kundetilfredsstillelse og igangsette forbedringsaktiviteter
 • Overvåke og analysere markedstrender og levere rapportering og analyser for Servicemarked

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, men vi tror at kompetanse like gjerne kan komme fra relevant erfaring
 • Kunnskap om anleggsbransjen og hverdagen for våre kunder
 • Forståelse for hva som skaper en lønnsom og effektiv verksted drift, gjerne fra drift av Franchise kjeder
 • Evne å veksle mellom strategiske, taktiske og operasjonelle nivåer
 • Dyktig kommunikator
 • Engelsk skriftlig/muntlig og vant med moderne datahjelpemidler
 • Resultat og teamorientert, positiv og inkluderende lederstil
 • Markeds og menneske orientert, opptatt av å yte god service
 • Ønske, vilje og evne til å bygge en god kultur der samarbeide og respekt er en naturlig del av hverdagen

 

Vi kan tilby

 • En spennende og utfordrende jobb med erfarne og dyktige kolleger
 • Å bli en del av Volvo Group, et ledende varemerke med en global organisasjon
 • Å bli en del av en bransje som står foran de største teknologiske endringene på flere tiår 

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt

 

Søknadsfrist: 5. september 2021

For spørsmål om stillingen:
Administrerende Direktør, Arne Knaben, mob: 909 31 262
HR Direktør, Irene Kingsford, mob: 482 04 729

Send søknad på finn.no
finnkode: 228073651