Construction Equipment Sverige

Volvo CE introducerar innovativt lyftläge för flerfunktionella rivningsbommar

Förbättrad flexibilitet, mindre koldioxid och lägre total ägandekostnad – få alla fördelarna med det nya lyftläget för flerfunktionella rivningsbommar, specifikt framtaget för Volvomaskiner med lång räckvidd av Volvo Construction Equipment (Volvo CE).

Volvo CE har länge sett behovet av att skapa och stödja maskiner fokuserade på rivningsbranschens behov. Medan specialiserade maskinen är väl lämpade för en viss rivningsplatsuppgift, så är de ofta begränsade av sin specialisering, vilket gör dem olämpliga för andra platsaktiviteter. 

Med detta i åtanke har Volvo CE konstruerat och byggt en innovativ lösning för flerfunktionella rivningsmaskiners lyftning, som inte bara sänker den totala ägandekostnaden, sparar tid och ger större flexibilitet, utan inte minst minskar kundernas koldioxidavtryck – livsviktigt i tider då bränslepriserna är höga och koldioxidminskning står i fokus.

Hög räckvidd med lägre total ägandekostnad och bränsleförbrukning

Lyftläget för flerfunktionella rivningsbommar, som är unikt på marknaden, kan monteras från fabrik på alla företagets grävare med hög räckvidd i E-serien: EC380E HR, EC480E HR och EC750E HR, som alla redan kan konfigureras med olika förlängningar och bommar för att utföra en mängd applikationer.

Med det här nya lyftläget för flerfunktionella rivningsbommar är E-seriens mångsidighet inte längre begränsat till bara själva rivningsprocessen, utan ger även möjlighet att förbättra logistiken för transport av utrustning till arbetsplatser. Detta eftersom kunderna med den nya lösningen nu kan använda maskinen som ett säkert transportfordon för lyft av maskinkomponenter, till exempel vaggor och bommar för grävning eller med lång räckvidd, från trailern till marken, där de kan monteras på maskinen på ett säkert sätt.

Martijn Donkersloot, ansvarig för lösningar med specialapplikationer inom rivning, återvinning och grävmaskinsmodifieringar för Volvo CE:s försäljningsregion Europa och internationellt, säger: ”Fördelen är att inte bara den totala ägandekostnaden blir lägre, genom att eliminera behovet av en mobil kran eller andra grävmaskin, utan flexibiliteten ökar också tack vare tidsbesparingarna av att inte längre behöva en tredje part för lastning och lossning. Även koldioxidavtrycket minskar eftersom det behövs färre fordon på platsen”.

Enkelt och säkert att integrera i kundernas verksamheter

Den här innovativa lösningen består av maskinprogramvara specifikt framtagen för kontrollerad lyftning av utrustning, såväl som visuella varningar utanför hytten för att varna personer i närheten om att en lyftprocess pågår. Programvaran reglerar även hydraultrycket och motorvarvtalet för att styra maskinens rörelsehastighet under lyftet, vilket säkerställer optimal säkerhet under hela förloppet.Dessutom levererar Volvo CE sitt CE-certifierade lyfttillbehör, som är specifikt framtaget för att passa den patenterade modulära ledkonstruktionen från den flerfunktionella rivningsbommen och kan enkelt anslutas till dess nedre tapp. När alla komponenter har lossats på ett säkert sätt är det tack vare den modulära hydraulleden enkelt att växla till bommen med hög räckvidd eller för grävning – snabbt och smidigt så att rivningen kan påbörjas utan tidsspillan.

Det unika lyftläget för flerfunktionella rivningsbommar, som är konstruerat, byggt och stöds av Volvo CE, är väl lämpat för behoven inom rivning, samtidigt som det sänker kundernas kostnader, minskar deras koldioxidutsläpp, sparar tid och ökar flexibiliteten på arbetsplatsen.

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

Kommunikationschef
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion Europa/internationellt
E-post: anne.bast@volvo.com
Telefon: 0735585906