Construction Equipment Sverige

Volvo Construction Equipment lanserar ny hydraulolja som ökar bandgrävares serviceintervall med 50 procent

Volvo Construction Equipment har lanserat det senaste tillskottet i sitt sortiment med hydrauloljor: Volvo hydraulolja 98611 HO103. Den nya oljan är godkänd och kompatibel med alla Volvomaskiner på alla marknader och för bandgrävare utökas bytesintervallet från 2 000 timmar till 3 000 timmar.

HO103 är en mineralbaserad hydraulolja som är helt kompatibel med alla mineralhydrauloljor som för närvarande rekommenderas av Volvo Construction Equipment och systemspolning krävs ej. (HO103 är inte kompatibel med Volvos biologiskt nedbrytbara hydraulolja 98610).

HO103 har efter omfattande tester, med över 10 000 timmars testning i Volvomaskiner, visat sig optimera bränsleeffektivitet och maskinprestanda. Donald McCarthy, olje- och smörjmedelstekniker på Volvo Construction Equipment, förklarar: ”Volvo har konstruerat och byggt maskinen, så vi förstår bättre än någon annan vad som krävs för att hålla den i prima skick och så att den presterar på topp. HO103 ger bästa möjliga drifttid och komponentskydd samt garanterar att maskinen presterar till sin fulla potential”.

McCarthy fortsätter: ”Med sin konstanta prestanda är HO103 framtagen för att motstå nedbrytning och bibehåller sina ursprungliga egenskaper under hela serviceintervallet. Det minskar friktion och slitage, håller komponenterna rena genom att förebygga uppbyggnad av slam, förlänger komponenternas livslängd och bidrar till lägre bränsleförbrukning”.

För bandgrävare ger HO103 ett 50 procent längre oljeserviceintervall, vilket sparar både tid och pengar åt kunderna, samtidigt som det innebär flera miljöfördelar. Efter introduktionen kan både gamla och nya bandgrävare få ett serviceintervall på 3 000 timmar med HO103. Ett konkret exempel: om en kund som har en EC300E börjar använda HO103, så kommer denne under loppet av 6 000 timmar att ha eliminerat ett helt hydraulserviceintervall och ha minskat oljeförbrukningen med 207 liter.

Volvo hydraulolja 98611 HO103 är tillgänglig med en mängd olika viskositeter. Viskositetsklasserna skiljer sig åt mellan olika marknader, men inkluderar ISO VG32, ISO VG46 och ISO VG68. Kunder är välkomna att vända sig till sin lokala Volvoåterförsäljare för mer information.

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

Kommunikationschef
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion Europa/internationellt
E-post: anne.bast@volvo.com
Telefon: 0735585906