Construction Equipment Sverige

Volvo CE introducerar kollisionsdämpningssystem för bättre arbetssäkerhet

I sin strävan för att uppfylla sin vision om noll olyckor lanserar Volvo Construction Equipment (Volvo CE) sitt kollisionsdämpningssystem för Volvohjullastare – en automatisk bromsfunktion som stödjer operatörens respons och bidrar till att minska risken eller följderna av kollisioner vid backning i arbetet.

Systemet, som är det första i sitt slag från någon OEM-tillverkare, assisterar operatörer vid backning i arbetet och ansätter automatiskt färdbromsarna när hjullastaren närmar sig något hinder, och varnar operatören så att denne kan vidta lämplig åtgärd. Då hjullastare i genomsnitt backar under 40–50 % av arbetstiden är det kollisionsdämpande systemet en värdefull lösning för operatörer och platschefer. 

Även om det inte är avsett att någonsin ersätta ett säkert körbeteende, så är det ett smart verktyg för att förbättra arbetssäkerheten – ett viktigt fokus och kärnvärde för Volvo CE sedan företagets begynnelse. Som en del av Volvokoncernen arbetar företaget för bästa möjliga säkerhet med sin Zero Accident Vision, som levereras inte bara genom dess produkter, utan även dess verksamheter.

Lars Eriksson, global produktchef för hjullastare på Volvo CE säger: ”Vi på Volvo CE fortsätter att proaktivt utveckla intelligenta lösningar som inte bara mildrar följderna av olyckor, utan även eftersträvar att undvika dem helt. Det här nya kollisionsdämpningssystemet är ett viktigt led i vårt arbete för att minska olycksrisken och bidra till vårt mål om noll olyckor”.

Så fungerar det

Med det här nya systemet rör sig kunderna ett steg närmare att inte bara eliminera olyckor – och därigenom förbättra arbetssäkerheten för alla – utan även minska eventuella oplanerade avbrott som kan uppstå till följd av undvikbara sammanstötningar. 

Det fungerar genom att identifiera när det finns en risk för kollision och reagera genom att automatiskt ansätta bromsarna i 2–3 sekunder genom att sakta ned maskinen före sammanstötningen eller stoppa den så att den undviks. Den här initieringen av bromsarna varnar föraren så att denne kan ingripa. 

Och för sömlös staplingsverksamhet kommer systemet ihåg den senaste sluttningen maskinen körde uppför, så att operatörer kan backa ned från en hög utan att det aktiveras. Systemet kan även inaktiveras tillfälligt för specifika platsförhållanden. 

Det fungerar endast när hjullastaren backar och kör i hastigheter mellan 3–15 km/h, oavsett växel, och bidrar till att förbättra säkerheten på arbetsplatsen. Även assistanssystem som detta kan dock inte helt eliminera olyckor, och Volvo CE förespråkar därför alltid ett säkert körbeteende från operatören. 

Bättre arbetssäkerhet 

Kollisionsdämpningssystemet, som är utvecklat av Volvo CE och patentsökt, för Volvohjullastare är ett fabriksmonterat tillval som för närvarande är tillgängligt för hjullastare L110H/L120H med OptiShift, L150H, L180H, L220H, L260H och L200H High Lift. 

Systemet kräver ett radardetekteringssystem för att kunna monteras och fungerar som ett ytterligare system till alla befintliga funktioner, tillval och platstjänster som erbjuds av Volvo CE för sin linje hjullastare, som alla har tagits fram för att öka säkerheten på arbetsplatsen och minimera oplanerade avbrott. 

Nov 2022