Construction Equipment Sverige

Ökad försäljning och lönsamhet för Volvo Construction Equipment under fjärde kvartalet 2021

Alla regioner utanför Kina såg en förbättring av försäljning och leveranser under det sista kvartalet 2021, vilket stöddes av en ökande försäljning av tjänster och kompakta elmaskiner på flera nyckelmarknader.

Trots den fortsatta nedgången i Kina, upprätthåller Volvo Construction Equipment (Volvo CE) sin goda tillväxt, med höga investeringar i infrastruktur i synnerhet i Europa, Nordamerika och Sydamerika samt ökade intäkter från tjänster. Det aktuella tappet i Kina beror på en mättad marknad för grävmaskiner efter förra årets höga försäljningsnivåer och inbromsningen överlag för bygg- och infrastrukturinvesteringar i regionen.

Under fjärde kvartalet 2021 ökade nettoförsäljningen med 5 % till 21 812 Mkr (20 810). Justerat för valutarörelser ökade nettoförsäljningen med 2 %, där nettoförsäljningen av maskiner var oförändrad och försäljningen av tjänster ökade med 14 %. Den globala orderingången minskade med 24 % och leveranserna minskade med 18 % under det sista kvartalet, främst påverkat av nedgången på den kinesiska marknaden.

För helåret 2021 uppgick nettoförsäljningen till 92 031 MSEK – en ökning från 81 453 MSEK förra året och ett tydligt tecken på att världsmarknaden fortsätter att återhämta sig från den första smällen från störningarna under 2020. Justerat för rörelseresultat ökade den till 12 228 MSEK (10 071), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 13,3 % (12,4 %).

Marknadsutveckling

Den europeiska marknaden hade en fortsatt god tillväxt (27 %) med en hög nivå av infrastrukturinvesteringar och en återhämtning i uthyrningssegmentet. Tillväxten (23 %) i Nordamerika stöddes av investeringar inom kommersiella fastigheter och ett kraftigt bostadsbyggande, medan ökningen på 65 % i Sydamerika främst drevs av hög efterfrågan på råvaror. Kina, som är världens största marknad för entreprenadmaskiner, rapporterade dock ett tapp på 1 %, medan övriga regioner i Asien, i synnerhet i Korea och Sydostasien, fortsatte sin stigande marknadsutveckling med 19 %.

Hållbara utsikter

Under de sista månaderna 2021 lämnade den första sändningen av 20-tons EC230 Electric-grävare för den asiatiska marknaden fabriken i Sydkorea, vilket utgör ännu en milstolpe för Volvo CE:s eldrivna framtid. Försäljningen av företagets kompakta elmaskiner, EC25 Electric-grävaren och L25 Electric-hjullastaren, har fortsatt på våra nyckelmarknader, och Volvo CE levererade 321 av dessa maskiner förra året. Avtäckningen av en ny självkörande eldriven koncepthjullastare, Volvo LX03, gav också prov på företagets riktning mot minskade koldioxidutsläpp.

”Branschen fortsätter att konfronteras med effekterna av den pågående covid-19-pandemin i kombination med ytterligare utmaningar som till exempel transportstörningar, globala komponentbrister och en leveranskedja som går på knäna”, säger Melker Jernberg, vd för Volvo CE.

”Tack vare mina kollegors, partner och leverantörers oförtrutna arbete fortsätter vi ända att uppvisa god lönsamhet och har tagit flera viktiga steg framåt i våra ansträngningar för att leda övergången till en koldioxidneutral anläggningsbransch. Den större flexibiliteten, digitaliseringen och innovationen i våra produkter och tjänster – för att inte tala om de stränga mål vi har satt upp för oss själva om att bygga en bättre värld – har bidragit till ett bra resultat för 2021”.

Tabell 1. Volvo Construction Equipment, nettoförsäljning per marknadsområde, i miljoner svenska kronor (SEK). 

Nettoförsäljning per marknadsområde

 Fjärde kvartalet

Helåret

Mkr

2021

2020

2021

2020

Europa

7 631

6 038

29 524

23 191

Nordamerika

4 077

2 814

16 583

13 020

Sydamerika

1 138

742

3 951

2 245

Asien

7 269

9 978

36 427

39 095

Afrika och Oceanien

1 696

1 239

5 546

3 902

Totalt

21 812

20 810

92 031

81 453

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

Kommunikationschef
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion Europa/internationellt
E-post: anne.bast@volvo.com
Telefon: 0735585906