Construction Equipment Sverige

Volvo CE utvecklar kraftfullt eldrivet ekosystem med E-Worksite

Ett banbrytande forskningsprojekt med Volvo Construction Equipment (Volvo CE) och partner för att utforska varje aspekt av det eldrivna ekosystemet bidrar till att leverera en komplett sitelösning för stadsapplikationer.

Tillsammans med flera kommuner, städer, akademiska-och industriella partner testar Volvo CE grundligt varje del av hur en elmaskin sätts i arbete ur ett systemperspektiv –från laddningsinfrastruktur till energiförsörjning. Electric Worksite (E- Worksite), som lanserades under hösten i Göteborg, sätter inte bara det globala riktmärket för elektrifierade arbetsplatser, utan testar även elmaskiners specifikakrav för olika uppgifter i en krävande stadsmiljö. Det är ett viktigt nästa steg i tillverkarens elektrifieringsresa och ett prov på dess engagemang för att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i värdekedjan senast år 2040, I enlighet med Science BasedTargets-initiativet.

Carolina Diez Ferrer, ansvarig för Advanced Engineering på Volvo CE, säger: ”Vi erbjuder redan idag elektriska lösningar med nollutsläpp, mindre buller och mer bekväm arbetsmiljö, men det är bara halva utmaningen. Vi vill även hjälpavåra kunder att nå sina egna klimatmål genom kompletta sitelösningar ur ett hållbart helhetsperspektiv. Det här spännande partnerskapet möjliggör att vi kan göra en omfattande undersökningav de olika infrastrukturs-och stödsystemsbehoven, för att elmaskiner verkligen ska kunna prestera på topp, oavsett arbetsuppgift”.

”Vi vill även hjälpa våra kunder att nå sina egna klimatmål genom kompletta sitelösningar ur ett hållbart helhetsperspektiv”, säger Carolina Diez Ferrer, här på en av byggplatserna i Göteborg, Färjenäsparken.

Innovation genom partnerskap

E-Worksite är ett långvarigt forskningsprojekt som utforskar sitekraven för elektromobilitet under de kommande två åren i en mängd olika applikationer. Här vägleds kundens omställning från dieselmaskiner till mer hållbara lösningar genom att utforska varje aspekt av sitehanteringen ur ett helhetsperspektiv. Projektet finansieras av
Energimyndigheten, med Volvo CE i nära samarbete med Göteborgs stad, NCC, Göteborg Energi, Lindholmen Science Park, Chalmers tekniska högskola och ABB Electrification Sweden med flera, för att genomföra en storskalig maskindemonstration i Göteborg under tvåårsperioden.

Peter Lindgren, Verksamhetsutvecklare elektrifierade transporter i Göteborgs Stad Trafikkontoret, säger: ”För att nå Göteborg stads klimatmål behöver vi minska växthusgaserna och vi ser att eldrivna entreprenadmaskiner kommer att hjälpa oss i det här miljöarbetet genom att minska de lokala utsläppen av både kväveoxider och partiklar, såväl som buller. Partnerskapet som en del av Electric Worksite är av stort värde och vi ser att det här forskningsprojektet har den kapacitet som krävs för att påskynda vår gröna omställning”.

På Drottningtorget mitt i Göteborg får L25 Electric visa vad den går för, med nollutsläpp, mindre buller och en mycket bekvämare arbetsmiljö.

I den första fasen testas ett antal eldrivna maskiner som redan idag är tillgängliga att köpa. Hjullastaren L25 Electric och grävmaskinen ECR25 Electric har utfört mindre anläggningsarbeten så som förflyttning av material och markanläggning i Färjenäsparken och på Drottningtorget, båda belägna i hjärtat av Göteborg. En större 30-tons kabelansluten grävmaskin kommer att utföra mer energikrävande uppgifter på olika byggplatser under våren.

Ingen universallösning

Projektplanerare svarar på frågor som till exempel hur man säkerställer att kunderna får bäst valuta för pengarna och vilka som är de mest energieffektiva metoderna för att strömförsörja maskinerna. Utöver själva tekniken krävs både affärsmodeller, infrastruktur och stödsystem, regelverk och ett nytt sätt att tänka för att nå full acceptans. Det är ett komplext pussel att lägga och det finns ingen universallösning som passar alla. Resultaten från projektet kommer att visa sig viktiga inte bara när kommuner ska besluta om utveckling av lämplig lagstiftning, utan även för industripartner när det gäller att ta tekniska lösningar till marknaden – såväl i närtid som över de kommande par decennierna.

”Vi vill kollektivt ta oss an den komplexa uppgiften att förstå det eldrivna ekosystemet och ge våra kunder vägledning om hur de bäst tar sig framåt i det här skiftet”, säger Niklas Lindblom, projektledare för Advanced Engineering på Volvo CE. ”Genom det här partnerskapet sammankopplar vi alla delar av kundvärdeskedjan för att bygga upp gemensam kunskap och innovationsförmåga för att säkerställa en framtid med elektriska lösningar som klarar alla utmaningar inom anläggning”.

L25 Electric ger nollutsläpp från användningen och låga bullernivåer.

Att projeketet genomförs i olika stadsapplikationer visar på de fördelar som elmaskiner innebär för stadslivet: låg bullernivå, låga utsläpp och en mycket mer fridfull miljö för samhället i allmänhet.

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

Kommunikationschef
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion Europa/internationellt
E-post: anne.bast@volvo.com
Telefon: 0735585906