Construction Equipment Sverige

Volvo CE ökar drifttiden med virtuell teknisk support i realtid ute i fält

För att kunna diagnostisera och åtgärda potentiella maskinproblem ännu snabbare, så möjliggör Volvo Construction Equipment för fälttekniker att kontakta sina backoffice-produktspecialister, såväl som Volvos produktexperter och tekniker, direkt via livevideo med AR-teknik (förstärkt verklighet).

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) erbjuder fälttekniker i Europa, Mellanöstern, Afrika och Oceanien möjligheten att kommunicera direkt med Volvos produktexperter och tekniker medan de är ute på fältet.

Via en app för teknisk support i realtid på sin mobiltelefon kan fälttekniker starta ett interaktivt videosamtal med sin återförsäljares backoffice-personal och bjuda in en av Volvos produktexperter och tekniker, om så behövs, för att tillhandahålla mer expertis för att diagnostisera och lösa ett problem.

Med AR-tekniken kan alla involverade parter se exakt det som fältteknikerna ser och peka på komponenter på skärmen. Samtalen kan dessutom spelas in och sparas för referens om vidare undersökning behövs.

”Tidigare när en fälttekniker behövde mer hjälp med att diagnostisera och åtgärda ett problem, så kanske de tog några foton och återvände till återförsäljaren för att prata med kollegor eller ordna ett samtal med Volvos produktsupportteam. Detta kunde innebära flera besök till arbetsplatsen och frustrerande stilleståndstid för kunden”, förklarar Aram Ibrahim, chef för drifttidssupport på Volvo CE.

”Nu kan fälttekniker dra nytta av sina kollegors expertis som om de vore med dem ute hos kunden. Upp till fyra personer kan alla se och diskutera samma komponent, peka på vissa saker på skärmen, föreslå saker att testa och se maskinens beteende i realtid. Det ger snabbare felsökning, minimerar resandet och får maskinen i arbete igen mycket snabbare”.

Ännu närmare samarbete

Även de mest robusta maskinerna drabbas ibland av tekniska problem och bra samarbete mellan tillverkare och återförsäljare krävs för att åtgärda dessa snarast möjligt, så att inte kundernas produktivitet och lönsamhet blir lidande.

Volvo CE och dess återförsäljare har ett nära och effektivt samarbete, som ett utökat företag, och har under de senaste åren infört ett gemensamt ärendehanteringssystem. Detta har avsevärt förbättrat åtkomsten till information och support för återförsäljarnas servicetekniker, och mer viktig feedback når Volvos utvecklingsteam.

”Teknisk support i realtid är nästa steg i vårt samarbete för branschledande drifttid. Det är även en del av vår digitaliseringsresa och det är spännande att se hur detta kan bana vägen för framtida teknik som smarta glasögon eller möjligheten att kunna se inuti strukturer. För tillfället kommer dock teknisk support i realtid att förbättra vår effektivitet ännu mer och maximera maskinernas drifttid”, avslutar Aram.

Besök Volvo CE:s webbplats för att läsa mer om Volvos tjänster för minimalt stillestånd.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Anne Bast

Kommunikationschef
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion Europa/internationellt
E-post: anne.bast@volvo.com