Construction Equipment Sverige

VOLVO CE GYNNAS AV STABIL TILLVÄXT UTANFÖR KINA UNDER Q3

Trots ett försäljningstapp i Kina fortsätter Volvo Construction Equipment (Volvo CE) att öka sin lönsamhet med ett starkt resultat i alla övriga regioner och en uppgång inom tjänster under Q3 2021.

Volvo CE gynnas av stabil tillväxt utanför Kina under Q3

Tack vare fortsatt höga investeringsnivåer inom både infrastruktur och mer hållbara produkter har Volvo CE ökat sin nettoförsäljning med 11 %. Efter flera år av hög efterfrågan på entreprenadmaskiner i Kina har ordrarna på marknaden där minskat med 26 % eftersom minskade statliga investeringar har medfört lägre aktivitet i byggbranschen. Detta har mer än uppvägts av en god utveckling i Europa, Nordamerika och andra delar av världen. Orderingången förblir stabil på en hög nivå.

Nettoförsäljningen under tredje kvartalet ökade med 11 % till 19 638 MSEK, från 17 619 MSEK under 2020. Justerat för valutarörelser ökade den också med 11 % under samma period, av vilket nettoförsäljningen av maskiner ökade med 11 % och försäljningen av tjänster med 13 %, vilket speglar Volvo CE:s ökade fokus på tjänster. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 2 635 MSEK, jämfört med 1 963 MSEK för samma kvartal 2020, och motsvarar en justerad rörelsemarginal på 13,4 % (11,1 %).

Trots ett fortsatt ökande intresse för Volvoprodukter i alla övriga regioner, så var orderingången under Q3 oförändrad, om än ganska hög. Tillsammans med en minskning av leveranserna på 9 % drivs detta till stor del av den plötsliga nedgången på den kinesiska marknaden.s

Marknadsutveckling

Efterfrågan har hållit sig hög på både de europeiska och nordamerikanska marknaderna – den senare tack vare höga infrastrukturinvesteringar och aktivitet inom bostadsbyggande. Asien, utom Kina, visade goda förbättringar, i synnerhet i Sydkorea och Sydostasien. Den fortsatta osäkerheten i marknadsprognoserna är alltjämt betydande eftersom det inte går att förutspå leveranskedjans kapacitet och den pågående covid-19-pandemin.

Melker Jernberg, vd för Volvo CE, säger: ”Trots leverantörsutmaningar och leveransbegränsningar i hela branschen kan kraften i Volvo som en sann världsledare tydligt ses i dagens kvartalsresultat. Medan försäljningen i Kina har fallit, har styrkan i försäljningen i andra regioner inneburit att vi fortsätter prestera på topp. Kvartalet har även visat vårt ledande fokus på hållbar kraft, med flera spännande lanseringar och evenemang, som säkerställer att vi fortsätter ha ett starkt fokus på att bygga en ljusare framtid”.

Med lanseringen av tre nya kompakta elmaskiner och avtäckningen av världens första prototypfordon av fossilfritt stål under kvartalet, är Volvo CE nu inte bara den tillverkare som har störst utbud av kommersiellt tillgängliga elmaskiner, utan vi tar även stora kliv framåt när det gäller att påskynda mer hållbara produkter, tjänster och processer i hela leveranskedjan. I Indien har företaget även lanserat 16 nya maskiner som alla är konstruerade för att uppfylla de nya CEV 4-utsläppskraven.

Volvo Construction Equipment, nettoförsäljning per marknadsområde, i miljoner kronor (SEK).

Nettoförsäljning per marknadsområde Tredje kvartalet Första nio månaderna
Mkr 2021 2020 2021 2020
Europa 6 896 5 423 21 893 17 154
Nordamerika 3 790 2 969 2 505  10 206
Sydamerika 1 282 522 2 813  1 503
Asien 6 417 7 787 29 158 29 117
Afrika och Oceanien 1 253 919 3 850 2 663
Totalt 19 638 17 619 70 219 60 642

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

Kommunikationschef
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion Europa/internationellt
E-post: anne.bast@volvo.com
Telefon: 0735585906