Construction Equipment Sverige

Stabilt resultat under andra kvartalet för Volvo Construction Equipment

Volvo CE (Volvo Construction Equipment) ökade sin nettoförsäljning med 13 % under Q2 2021, tack vare högre volymer i Europa, Nordamerika och Sydamerika.

Stabilt resultat under andra kvartalet för Volvo Construction Equipment – 01_2324x1200

Efter den starka återhämtningen från förra årets utmaningar har försäljningen ökat på alla marknader från samma period 2020 – alla utom Kina, som har haft en liten nedgång trots den initialt snabba försäljningsökningen under årets tre första månader. Med förbättrad byggaktivitet, hög tillförsikt hos kunderna och ökade investeringar inom infrastruktur, så ökade även orderingången med 35 %. Den totala nettoförsäljningen under andra kvartalet ökade med 13 % och uppgick till MSEK 25 839 (MSEK 22 876 under Q2 2020), vilket stöddes av en ökning på 17 % av tjänsteförsäljningen. Justerat för valutarörelser ökade dock nettoförsäljningen med 21 %. Försäljningen i Asien, inklusive Kina, som är världens största marknad för entreprenadmaskiner, fortsatte vara högst, men stod ändå för ett tapp på 12 % på grund av minskade investeringar i infrastruktur. Asien (utom Kina) fortsatte att stärka sin tillväxt med förbättringar på alla nyckelmarknader, inklusive Indien, Korea och Sydostasien. Det justerade rörelseresultatet uppgick till MSEK 3 374, vilket var något högre än förra årets MSEK 3 108, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 13,1 % (13,6 %).

Tack vare mer positiva prognoser från kunderna och ökade investeringar på de flesta marknader, ökade orderingången med 35 %, med en avsevärd ökning av ordrarna för Volvomärkta produkter och en mer blygsam men ändå stabil orderingång för SDLG-märkta produkter, påverkad av inbromsningen på den kinesiska marknaden. Efterfrågan på stora och medelstora maskiner var fortsatt stark och högre än för kompaktmaskiner. Till stor del tack vare högre försäljning i Europa och Nord- och Sydamerika, varav den senaste såg en ökning på 120 % av leveranserna från samma period förra året, ökade leveranserna överlag med 5 % under Q2.

Marknadsutveckling

Året fram till maj har gynnats av högre kundaktivitet i olika industrisegment, och har helt klart påverkats positivt av ökande volymer på de europeiska, nordamerikanska och sydamerikanska marknaderna. I Europa har merparten av länderna fortsatt sin återhämtning för en ökning på 30 % mätt i enheter från samma period förra året, medan Nordamerika ökade med 35 % tack vare hög aktivitet inom infrastruktur och bostadsbyggande. Den sydamerikanska marknaden hade den största uppgången (71 %) tack vare ökad efterfrågan på råvaror. Trots den starka starten på året, så började Kina falla under Q2, i linje med minskande statliga investeringar i infrastruktur.

Melker Jernberg, vd för Volvo CE, säger: ”Tack vare vårt engagemang för innovation och kundframgång har vi uppvägt inbromsningen i Kina med en stabil ökning av efterfrågan i våra andra nyckelregioner Europa och Nordamerika. Medan en fortsatt stadig återhämtning från utmaningarna förra året fortfarande är vår högsta prioritet, så har vi även fortsatt vår innovationsresa med ett antal spännande lanseringar under kvartalet, inklusive vårt intåg i segmentet för 50-tonsgrävare och lanseringen av vårt första särskilda testlaboratorium för bränsleceller”.

Tabell 1. Volvo Construction Equipment, nettoförsäljning per marknadsområde, i miljoner svenska kronor (SEK). 

Nettoförsäljning per marknadsområde Andra kvartalet Först sex månaderna
Mkr 2021 2020 2021 2020
Europa 7 734 5 254 14 997 11 731
Nordamerika 4 418 3 527 8 715 7 237
Sydamerika 857 422 1 531 981
Asien 11 421 12 928 22 740 21 331
Afrika och Oceanien 1 408 746 2 597 1 744
Totalt 25 839 22 876 50 581 43 023

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

Kommunikationschef
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion Europa/internationellt
E-post: anne.bast@volvo.com
Telefon: 0735585906