Construction Equipment Sverige

Bra resultat ger försäljningsökning på 23 % under Q1

Tack vare en stark återhämtning under andra halvåret drivet av en hög aktivitetsnivå i infrastruktursegmentet och förbättrad byggaktivitet, så ökade efterfrågan överlag kraftigt för Volvo Construction Equipment (Volvo CE) under Q1 2021 jämfört med samma period förra året, och orderingången steg med 73 %.

Efterfrågan i Kina, världens största marknad för entreprenadmaskiner, var stark på grund av statliga investeringar i infrastruktur. Tillsammans med en försäljningsökning över alla globala marknader och segment, så hjälpte Kinas investering Volvo CE att vända den negativa effekten av covid-19 förra året i de finansiella resultaten för första kvartalet 2021. Leveranserna ökade med 65 % under Q1, drivet av högre försäljning i alla regioner, återigen med den största ökningen i Kina.

Under de första tre månaderna 2021 ökade nettoförsäljningen för Volvo CE med 23 %, till SEK 24 742 M (SEK 20 148 M för Q1 2020) – något högre än samma period 2019 innan pandemin bröt ut. Rörelseresultatet på 3 822 Mkr var också en ökning, från 2 678 Mkr under samma period 2020. Intäkterna påverkades positivt av högre maskinvolymer och kapacitetsutnyttjande i det industriella systemet, kostnadsminskningar och ökade tjänsteintäkter, vilket delvis uppvägdes av negativa mixeffekter. Detta återspeglades i rörelsemarginalen, som på 15,4 % var högre än de 13,3 % som rapporterades för samma period året innan.

Utöver stora investeringar i infrastruktur, så bidrog även låga lagernivåer hos återförsäljare och deras behov av lagerpåfyllnad till ökningen av orderingången till 73 % för Q1 2021. I jämförelse med den förväntade inbromsningen och osäkerheten orsakad av covid-19-utbrottet förra året, så har leveranserna ökat i alla regioner. Efterfrågan på stora och medelstora maskiner var starkare än den för kompaktmaskiner.

Marknadsutveckling

Trots att alla marknader uppvisade ökande efterfrågan överlag, så hade Europa en trög start på året på grund av covid-19-restriktioner på nyckelmarknader som Frankrike och Tyskland, men har sedan dess fått upp farten. Medan nettoorderingången ökade med 87 %, tack vare starkare efterfrågan under senare delen av kvartalet, så minskade Europas totala marknadsutveckling med 9 %. I Kina ökade Volvo CE:s marknadsutveckling med 142 % under de första två månaderna, jämfört med de mycket låga volymerna orsakade av covid-19 under Q1 2020. Asien (utom Kina) har också fått en positiv start på året, med en förbättring på 16 %, vilket i synnerhet gäller nyckelmarknader som Indien, Korea och Sydostasien. Sydamerika utvecklades också starkt, upp 41 % mot förra året, vilket speglar den ökade efterfrågan på råvaror. Samtidigt skapade förväntningarna på ytterligare statliga investeringar i infrastruktur i Nordamerika en positiv förväntan bland kunderna, med en ökning på 7 % från Q1 2020.

Volvo CE:s vd Melker Jernberg säger: ”Det är glädjande att se efterfrågan öka under årets första kvartal, med ökad försäljning över alla regioner och marknader. Vi kan med säkerhet säga att vi har tagit oss igenom en tuff period för våra kunder, våra anställda och branschen i stort, och börjar nu se högre aktivitet igen. I många länder har vi sett ökande investeringar i en åldrande infrastruktur, något vi räknar med kommer att fortsätta i framtiden. Tillsammans med en hög nivå av byggaktivitet i flera andra sektorer, så driver detta efterfrågan på både nya maskiner och tjänster, vilket speglas i både leveranser och orderingång som ökar kraftigt under första kvartalet”.

Tabell 1. Volvo Construction Equipment, nettoförsäljning per marknadsområde, i miljoner SEK

Nettoförsäljning per marknadsområde

De tre första månaderna

 

Mkr

2021

2020

Förändring

Europa

7,263

6,477

12 %

Nordamerika

4,297

3,711

16%

Sydamerika

674

559

21 %

Asien

11,319

8 403

35%

Afrika och Oceanien

1,189

998

19%

Totalt

24,742

20,148

23%