Construction Equipment Sverige

Därför kommer autonoma transporter till stenbrott och lättare gruvdrift först

Att skapa lösningar som kan maximera transporteffektiviteten genom avancerad automatisering är målet för en hel bransch. För Volvo Autonomous Solutions kommer det sannolikt att ske först i den kontrollerade världen inom stenbrott och gruvor.

Efter en stabil utveckling, det ena försiktiga steget efter det andra, i mer än hundra år, så befinner sig fordonsvärlden för närvarande mitt i en revolution med två sidor: den pressas dels till att minska utsläppen genom att satsa på eldrift, och strävar dels efter den heliga gralen inom transport: att fordonet eller maskinen inte behöver någon operatör. Medan stora framsteg har gjorts i övergången till hybrid- och ren eldrift, så har skapandet av autonoma transporter visat sig vara svårare att ta till perfektion.
”Automatiseringen har haft motvind i den breda fordonsvärlden eftersom man försöker få autonoma fordon att fungera överallt och på ett säkert sätt samexistera med alla livets variabler – bilar, lastbilar, cyklar, människor, hundar, katter – listan är lång”, säger Perjohan Rosdahl, chef för terrängfordon på Volvo Autonomous Solutions. ”Att lösa alla dessa problem samtidigt har visat sig vara en enormt komplex utmaning, även för världens största fordons- och teknikbolag. Vårt tillvägagångssätt är ett börja smått, i en strikt kontrollerad miljö, och bygga våra framgångar över tid. En perfekt plats att börja på är stenbrott, som har tydligt definierade last- och tipplatser med överlag korta körvägar”.

Börja enkelt. Väx därifrån

Övergången till autonoma fordon kommer inte bara handla om att ersätta en maskin med en operatör mot en utan. Autonoma maskiner kommer att driva på automatisering av hela processen och kräva ett nytt sätt att se på hela verksamheten. Volvo Autonomous Solutions skapades den 1 januari 2020 för att utveckla och kommersialisera autonoma transportlösningar för hela Volvokoncernen.

Utöver att erbjuda anpassade maskiner från Volvokoncernen, så kommer Volvo Autonomous Solutions att bistå kunderna med lösningar på andra utmaningar beträffande autonoma maskiner, såsom nödvändig infrastruktur, kontrolltorn, reparation och underhåll, virtuella operatörer och även drift av verksamheter om så behövs. ”Det handlar lika mycket om ett nytt tankesätt som det handlar om att utveckla autonoma maskiner”, säger Uwe Müller, försäljnings- och marknadsansvarig för terränglösningar på Volvo Autonomous Solutions. ”Vi talar om att automatisera en transportprocess, inte bara att sälja en enskild maskin. Vi behöver därför utveckla en totallösning som kan hantera hela den här processen.”

Plattformar redo för automatiseringvolvo-ce-mini-campaign-why-autonomous-transport-will-happen-in-quarries_02

Volvo Autonomous Solutions har ett nära samarbete med Volvokoncernens övriga affärsområden, i synnerhet Volvo Construction Equipment i terrängsegmentet. Det säkerställer att nya maskiner, oavsett om de är utvecklade specifikt för att vara autonoma – som Volvos prisbelönta TA-15-dumper – eller traditionell operatörsbaserad utrustning, använder samma plattformar, kodspråk och så vidare för autonom körning. På så vis går det att ’prata med dem’ på samma sätt, samtidigt som det är lättare att skala upp verksamheten. Alla maskiner kommer inte att vara autonoma, men genom att vara ’redo för automatisering’ kan Volvo Autonomous Solutions uppgradera standardprodukter till självgående maskiner med hjälp av en egenutvecklad sats för autonom körning.

Stenbrott och gruvor

”För att göra världen mindre komplex behöver vi standardisera processen så mycket som möjligt”, säger Müller. ”I stenbrott kan vi göra detta eftersom dessa drivs inom ett slutet område, är strängt reglerade och det är lättare att separera autonoma transporter från andra processer. Processen, som involverar lastning och tippning, är i sig enkel och repetitiv”.
”Vi börjar smått med mindre komplexa användningsfall och bygger vidare på våra framgångar”, säger Rosdahl. ”Med de rätta kundpartnerna kan nästa steg vara underjordiska gruv- och tunnelapplikationer – autonoma maskiner (i synnerhet elektriska) fungerar precis lika bra i mörker som i ljus, och det är bra att i möjligaste mån få bort människor från dessa farliga platser. Därifrån kan vi fokusera på stora schaktningsprojekt som fortfarande sker inom ett avgränsat område, men som har fler variabler att hantera, när vår teknik med tiden blir mer inbäddad.”
Förbättrad processoptimering, lägre energiförbrukning och bättre säkerhet är bara tre av fördelarna med autonoma maskiner. Det finns en mängd FoU-utmaningar att övervinna – vilket vi ska lyckas med. Genombrottet kommer dock inte att ske genom en teknisk innovation – det kräver förändringar i lagstiftningen och en ny inställning till hur hela processen kan drivas effektivare. Var dock så säker på att autonoma lösningar är på intåg och att de kommer slå ut befintliga affärsmodeller.

volvo-ce-mini-campaign-why-autonomous-transport-will-happen-in-quarries_05

YTTERLIGARE INFORMATION

Tiffany Cheng

Direktör, extern kommunikation
Volvo Construction Equipment
Tel: +32 499 56 68 47
E-post: tiffany.cheng@volvo.com

Anna Arbius

Marknads- och kommunikationschef
Volvo Autonomous Solutions
E-post: anna.arbius@volvo.com