Construction Equipment Sverige

Fortsatt starka resultat för Volvo CE 2019

Ökade marknadsandelar i Kina och stabil efterfrågan i Nordamerika och Europa bidrog till en försäljningsökning på 5 % för helåret.

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) levererade ett starkt resultat för 2019, med ännu en rekorduppställning finansiella årsresultat och en växande marknadsandel på världens största anläggningsmarknad; Kina. För helåret såg företaget försäljningen öka med 5 %, trots ett mindre försäljningstapp i det fjärde kvartalet.

Under fjärde kvartalet 2019 minskade nettoförsäljningen med 3 % till 19 716 Mkr (20 323). Rörelseresultatet uppgick till 1 931 Mkr (2 157), motsvarande en rörelsemarginal på 9,8 % (10,6). Intäkterna påverkades positivt av valutarörelser, till ett värde av 113 Mkr.

För helåret ökade nettoförsäljningen med 5 %, till 88 606 Mkr (84 238). Det justerade rörelseresultatet uppgick till 11 910 Mkr (11 306), motsvarande en rörelsemarginal på 13,4 % (13,4).

Marknadsförhållanden

Efterfrågan i Europa förbättrades under fjärde kvartalet, och var upp med 6 % vid slutet av november, hjälpt av fortsatt tillväxt i Tyskland, Italien, Frankrike och Ryssland. Nordamerika var också upp med 6 % jämfört med samma period 2018, hjälpt av högre efterfrågan på större maskiner, medan Sydamerika hade en ökning på 17 %, främst drivet av tillväxt i Brasilien. Frånsett Kina föll de asiatiska marknaderna med 11 % jämfört med förra året. Den kinesiska marknaden fortsatte att växa och var upp med 8 %, med ökad efterfrågan på både grävmaskiner och hjullastare.

Ordrar och leveranser

Under fjärde kvartalet 2019 såg Volvo CE nettoorderingången öka med 6 %, drivet av god efterfrågan på SDLG-varumärkta maskiner i Kina och Ryssland. Orderingången i Europa minskade med 5 %, trots en kraftig ökning i Ryssland. Tack vare lageruppbyggnad hos återförsäljarna rusade orderingången i Nordamerika med 40 %. I Asien (utom Kina) föll orderingången med 17 %, medan den steg med 14 % i Kina. Volvo CE fortsätter att vinna marknadsandelar inom både hjullastare och grävmaskiner i Kina.

Leveranserna ökade med 4 % under fjärde kvartalet 2019, återigen stärkt av högre volymer i Kina och Ryssland för SDLG-produkter.

”2019 var ännu ett år med goda resultat på flera plan”, säger Melker Jernberg, vd för Volvo CE. ”Vi ökade vår marknadsandel för större maskiner i Nordamerika, och i Europa såg vi en god utveckling inom försäljning, rörelseresultat och kassaflöde. Asien har haft sina utmaningar, men i Kina ser vi en lovande ökning av vår marknadsandel inom stora grävmaskiner och hjullastare, vilket är bra att se”.

I februari 2020 kommer Volvo CE att börja ta in ordrar för både eldrivna kompakta hjullastare och kompakta grävmaskiner. Serieproduktionen är planerad till tredje kvartalet 2020.

Nettoförsäljning per marknadsområde
 Fjärde kvartalet
 Helåret
Mkr
 2019 2018  2019  2018
Europa  6 791  6,729  30 300  27,291
Nordamerika
 3 300  3,836  17 404  15,575
Sydamerika
 617  605  2 532  2,304
Asien  7 930  7,571  33 932  33,781
 Afrika och Oceanien
 1 078  1,581  4 437  5,287
Totalt  19 716  20,323  88 606  84,238

Tabell 1. Volvo Construction Equipment, nettoförsäljning per marknadsområde, i miljoner svenska kronor

YTTERLIGARE INFORMATION

Tiffany Cheng

Direktör, extern kommunikation
Volvo Construction Equipment
Tel: +32 499 56 68 47
E-post: tiffany.cheng@volvo.com

Brian O'Sullivan

SE10
London
Tel: +44-7733350307
E-post: osullivan@se10.com