Construction Equipment Sverige

Volvo Construction Equipment ökar försäljningen med 27 % under 2018

Efter ett fjärde kvartal med 21 % högre försäljning och där leveranserna ökade med 24 % avslutade Volvo Construction Equipment sitt starkaste år någonsin, understött av god efterfrågan från alla större regioner och alla industrisegment.

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) avslutade 2018 starkt, och rapporterade inte bara sitt bästa årsresultat någonsin, utan bidrog även till moderbolaget Volvo Groups rekordresultat. Tillväxt i både maskin- och serviceverksamheterna, samt ökad efterfrågan från bygg-, infrastruktur- och gruvsektorerna på alla större marknader, bidrog till att Volvo CE kunde leverera kraftiga förbättringar inom försäljning, rörelseresultat och orderingång.

Under fjärde kvartalet 2018 ökade nettoförsäljningen med 21 % till 20 323 Mkr (16 730). Rörelseresultatet steg med 19 % och uppgick till 2 157 Mkr (1 820), motsvarande en rörelsemarginal på 10,6 % (10,9). Intäkterna påverkades positivt av högre försäljning, som delvis tyngdes av högre produktions- och försäljningskostnader. 

För helåret ökade nettoförsäljningen med 27 %, till 84 238 Mkr (66 313). Det justerade rörelseresultatet uppgick till 11 306 Mkr (7 917), motsvarande en rörelsemarginal på 13,4 % (11,9). 

Marknadsförhållanden

Efterfrågan i Europa förbättrades under det fjärde kvartalet, och ökade med 12 % i slutet av november, tack vare stark tillväxt i Ryssland och måttlig tillväxt i Storbritannien, Frankrike, Italien och Tyskland. Nordamerika ökade med 16 % under samma period 2017, tack vare större efterfrågan på grävare (kompaktgrävare ökade med 10 %, större grävare med 23 %), medan Sydamerika steg med 20 %, upp från låga nivåer under fjärde kvartalet 2017 och främst drivet av tillväxt i Brasilien. Frånsett Kina var de asiatiska marknaderna upp med 11 % jämfört med förra året, stärkt av ett allt bättre Indien. Den kinesiska marknaden ökade kraftigt, och steg med 35 % över 2017, drivet av större efterfrågan på grävare (kompakta och allround) och hjullastare. 

Ordrar och leveranser

Under fjärde kvartalet 2018 ökade nettoorderingången för Volvo CE med 9 %, vilket främst drevs av stark efterfrågan på SDLG-maskiner i Kina. Orderingången i Europa ökade med 2 % jämfört med samma period 2017. I Nordamerika föll orderingången med 24 % på grund av mindre ordrar på medelstora och stora maskiner efter stark efterfrågan under tredje kvartalet och en synnerligen stark period under motsvarande kvartal 2017 (då orderingången ökade med 86 %). I Asien ökade orderingången med 26 %, medan den sjönk med 5 % i Sydamerika och med 22 % i Afrika och Oceanien.

Leveranserna ökade med 24 % under perioden, återigen gynnat av högre volymer på SDLG-produkter i Kina och god tillväxt i alla större regioner.

”2018 var ett rekordår för Volvo CE, drivet av god efterfrågan från alla större regioner inom bygg-, infrastruktur- och gruvsektorerna”, säger Melker Jernberg, vd för Volvo Construction Equipment. ”I framtiden ser vi ytterligare potential att öka volymflexibiliteten i leveranskedjan, så att vi kan förbättra kvaliteten och få vår serviceeverksamhet att växa. En ännu starkare serviceeverksamhet innebär att vi kan ge våra kunder bättre support samt även bättre balansera de cykliska effekterna i försäljningen av entreprenadmaskiner.”

Under året har Volvo CE fortsatt att utveckla nästa generationens lösningar, och har avancerat inom elektrifiering, automatisering och uppkoppling. Företaget demonstrerade under 2018 prototyper av eldrivna maskiner och testade under en 10-veckorsperiod konceptet Electric Site i samarbete med Skanska. Det baseras på autonoma, eldrivna och uppkopplade Volvo-maskiner som körs i ett stenbrott. Resultaten visar att Electric Site kan möjliggöra avsevärda minskningar av såväl koldioxidutsläppen som förarkostnaderna.

I början av 2019 meddelade Volvo CE att företaget kommer att sluta leverera mindre kompaktmaskiner med dieseldrift till förmån för helt eldrivna maskiner.