Construction Equipment Sverige

Försäljningstapp för Volvo CE under tredje kvartalet

Med avtagande momentum efter en lång period av stark efterfrågan minskade Volvo Construction Equipments omsättning med 4 % under tredje kvartalet 2019.

Den långa perioden av stark tillväxt för efterfrågan på entreprenadmaskiner tog slut under tredje kvartalet 2019, då Volvo Construction Equipment (Volvo CE) rapporterade en minskning av försäljningen och rörelseresultatet. Företaget fortsatte med sin FoU-verksamhet under perioden och använde kvartalsresultaten för att meddela nästa fas i sitt program för att lansera en autonom eldriven dumper. 

Nettoomsättningen för tredje kvartalet minskade med 4 % till 17 921 miljoner kr (18 598). Rörelseresultatet var också något lägre, på 2 180 miljoner kr, jämfört med 2 587 miljoner kr under motsvarande period 2018. Det ger en rörelsemarginal på 12,2 % (13,9 %). Lönsamheten tyngdes av varumärkes-, marknads- och produktmixen, såväl som högre FoU- och försäljningskostnader.

Orderingången netto under tredje kvartalet minskade med 9 % jämfört med samma kvartal 2018. Leveranserna minskade med 2 % till 16 460 maskiner.

Marknadsutveckling

Fram till slutet av augusti steg den europeiska marknaden med 4 % tack vare stabil tillväxt i Ryssland, Tyskland och Italien. Nordamerika såg en ökning på 7 % under förra året, tack vare efterfrågan på stora grävmaskiner, dumprar och hjullastare. Sydamerika steg med 10 %, drivet av tillväxt i Brasilien. I Asien (utom Kina) föll den totala marknaden med 11 % mot förra året, utspritt över alla marknader. Den kinesiska marknaden låg 7 % över förra året, delvis tack vare en ökad försäljning av kompaktgrävare.

”Efter några år med höga marknadsnivåer avtar efterfrågan på entreprenadmaskiner”, säger Melker Jernberg, vd för Volvo CE. ”Även om många marknader nu kommer ned från sina tidigare höga nivåer förväntar vi oss att låga räntor och behovet att investera i infrastruktur i många länder kommer att fortsätta ge stöd åt efterfrågan över tid.”

Kommersiellt pilottest för autonom eldriven dumper

Volvo CE meddelade även att företaget har tecknat ett avtal om det första kommersiella pilottestet för sin autonoma batteridrivna lastbärare. Testerna kommer att utföras tillsammans med kunden Harsco Environmental i Sverige och utgör nästa fas i processen för att industrialisera tekniken.

Nettoförsäljning per marknadsområde Tredje kvartalet   Första nio månaderna  
Mkr 2019 2018 2019 2018
Europa 6,629 6,211 23,510 20,562
Nordamerika 3,556 3,843  14,104 11,739
Sydamerika 703 580 1,915 1,698
Asien 6,137 6,724 26,002 26,209
 Afrika och Oceanien 895 1.240 3.359 3.706
Totalt 17.921 18.598 68.889 63.915

Tabell 1. Volvo Construction Equipment, nettoförsäljning per marknadsområde, i miljoner svenska kronor (SEK). 

YTTERLIGARE INFORMATION

Tiffany Cheng

Direktör, extern kommunikation
Volvo Construction Equipment
Tel: +32 499 56 68 47
E-post: tiffany.cheng@volvo.com

Brian O'Sullivan

SE10
London
Tel: +44-7733350307
E-post: osullivan@se10.com