Construction Equipment Sverige

Volvo CE:s försäljning upp 10 % under andra kvartalet

Marknadstillväxten i Europa och Nordamerika bidrog till att Volvo Construction Equipment kunde leverera solida försäljnings-, intäkts- och leveransförbättringar under andra kvartalet 2019.

Förbättringar på de viktigaste europeiska och nordamerikanska marknaderna, tillsammans med ett starkt fokus på serviceverksamheten, anpassning av volymerna i produktionsapparaten och hård kostnadskontroll, bidrog till att Volvo Construction Equipment (Volvo CE) kunde leverera bra resultatsiffror överlag för andra kvartalet 2019.

Nettoförsäljningen under andra kvartalet ökade med 10 %, och uppgick till 26 814 MSEK (24 403 MSEK för Q2 2018). Rörelseresultatet fortsatte också att utvecklas positivt, och låg på 4 153 MSEK för perioden, upp från 3 675 MSEK som rapporterades för samma period föregående år, vilket ger en rörelsemarginal på 15,5 % (15,1 %).

Under andra kvartalet 2019 ökade orderingången med 6 %, och SDLG-varumärkta produkter ökade med 28 %. Orderingången var särskilt stark i Kina och steg med 21 %, drivet av en stark efterfrågan på SDLG-varumärkta grävmaskiner och hjullastare. Leveranserna var upp 12 % under perioden, återigen drivet av tillväxt i Kina och stabil efterfrågan i Europa och Nordamerika.

Marknadsutveckling

Under andra kvartalet 2019 sågs tillväxt i Europa och Nordamerika, med en liten nedgång i Asien (utom Kina). Under perioden fram till maj var efterfrågan på entreprenadmaskiner i Europa upp med 5 % jämfört med samma period föregående år, medan efterfrågan på stora grävmaskiner, vägmaskiner och ramstyrda dumrar fick den nordamerkanska marknaden att öka med 7 %. I Sydamerika ökade efterfrågan med 6 %, medan Asien (utom Kina) minskade med 11 % jämfört med föregående år. På den kinesiska marknaden ökade efterfrågan med 8 %, tack vare tillväxt i segmentet för kompakta grävmaskiner.

”Volvo CE fortsatte på sin bana med ökad försäljning och förbättrad lönsamhet under andra kvartalet”, kommenterade Melker Jernberg, vd för Volvo CE. ”Anpassning av volymerna i produktionsapparaten och hård kostnadskontroll kommer fortsatt att stå i fokus under andra halvåret.”

Tabell 1. Volvo Construction Equipment, nettoförsäljning per marknadsområde, i miljoner svenska kronor (SEK). 

Nettoförsäljning per marknadsområde

Mkr Andra kvartalet   Först sex månaderna  

2019 2018 2019 2018
Europa  8 788 7 752  16 881 14 351
Nordamerika  5 621 4 463  10 547 7 896
Sydamerika  666 603  1 212 1 118
Asien  10 485 10 394  19 864  19 485
 Afrika och Oceanien  1 253 1 191  2 464 2 466
Totalt  26 814 24 403  50 968 45 317